Kościoły klepkowe

29 listopada 2009

26Bardzo charakterystycznymi dla architektury norweskiej elementów są tak zwane kościoły klepkowe. Określane są one również mianem masztowych albo słupowych. Kościoły takie na terenie Norwegii powstały we wczesnym średniowieczu – miało to miejsce w okresie mieszczącym się pomiędzy dziesiątym stuleciem a trzynastym. Były to bardzo specyficzne czasy, albowiem – przynajmniej w kontekście Norwegii – wtedy właśnie religia katolicka mieszała się jeszcze z mocno zakorzenionymi na tamtych ziemiach wierzeniami Wikingów. Aktualnie w Norwegii znajduje się bardzo wiele takich kościołów – warto przy tej okazji wspomnieć, że jeżeli chodzi o architekturę drewnianą na kontynencie europejskim, to wspominane kościoły są jednymi z najstarszych jej reprezentantów. Tego rodzaju obiekty odznaczają się bardzo charakterystyczną konstrukcją, technik ich budowania znanych było wiele. W czasach już współczesnych taka konstrukcja została zastosowana tylko raz – jak nietrudno jest się tutaj domyślić, także w Norwegii.

W norweskiej miejscowości Kaupanger znajduje się jeden z cenniejszych przykładów drewnianej, średniowiecznej architektury norweskiej – jest nim kościół klepkowy. Powstał on wraz z początkiem lat dziewięćdziesiątych dwunastego stulecia. Wiadomo, że w miejscu tym wcześniej stały dwie inne świątynie. O tej drugiej wiadomo, iż została kilka lat przed wybudowaniem tej obecnej strawiona przez pożar. Zaznaczyć przy tej okazji należy, iż pożar ten nie był dziełem przypadku – był jak najbardziej zamierzonym działaniem, a miał on stanowić karę oraz ostrzeżenie dla miejscowej ludności. Wiele elementów znajdujących się we wnętrzu tego kościoła przykuwa uwagę – przykładem mogą być chociażby główny ołtarz oraz ambona, nie mniej jednak ich pochodzenie datowane jest dopiero na siedemnaste stulecie. Poza tym właśnie w siedemnastych wieku nawa tego obiektu oraz jego dach doczekały się przebudowy. W minionym stuleciu natomiast zabiegom restauracyjnym poddana została znajdująca się na ścianie polichromia.

» Kategorie: Norwegia | » Tagi: , , , , , , , ,

Zamki w Szwajcarii

7 listopada 2009

38Zamek Chillon znajduje się kantonie Vaud – jest to zachodnia część Szwajcarii. Jest to przykład architektury o charakterze obronnym. Wybudowany on został na ostrodze skalnej, która tu wżyna się jakby w Jezioro Genewskie. W epoce średniowiecznej cypel ten miał bardzo duże znaczenie pod kątem czysto strategicznym – stąd tez właśnie taka, a nie inna lokalizacja obiektu. Kiedy dokładnie budowla ta została wzniesiona, tego nie wiadomo. Prowadzone tutaj badania archeologiczne pozwoliły jednak na wysunięcie stwierdzenia, iż prace nad dziedzińcami, które podziwiać można obecnie, prowadzone były w jedenastym oraz w trzynastym stuleciu. W każdym bądź razie – zamek powstał w średniowieczu. Na początku stanowił on własność biskupów Sion, nie mniej jednak na przestrzeni swoich dziejów właścicieli zmieniał niejednokrotnie. Oczywiście, w przeciągu kolejnych stuleci był on też nie raz rozbudowywany i przebudowywany. W ramach ciekawostki można podać, iż w wieku trzynastym podziemia zamku były magazynem.

Jedną z atrakcji turystycznych szwajcarskiej miejscowości Gruyeres (znajduje się ona w alpejskim kantonie o nazwie Fryburg) jest znajdujący się tam zamek wzniesiony jeszcze w epoce średniowiecza. Jeżeli chodzi o tego rodzaju zabytki zlokalizowane w Szwajcarii, to ten wspominany powyżej z całą pewnością zaliczany jest do grona tych najbardziej okazałych. Dokładna data wybudowania tego wspaniałego obiektu nie jest znana. W okresie pomiędzy jedenastym stuleciem a szesnastym zamek stanowił własność w sumie dziewiętnastu hrabiów reprezentujących ród Gruyeres. To jeden z najbardziej liczących się szwajcarskich rodów hrabiowskich, przy czym jego pochodzenie nie jest jednakże obecnie znane. W chwili obecnej w zamku swoją siedzibę posiada placówka muzealna. Na rok przed wybuchem drugiej wojny światowej obiekt ten stał się własnością kantonu Fryburg i takim statusem cieszy się on do dnia dzisiejszego. Odwiedzający te miejsce goście podziwiać mogą wspaniałą kolekcję, na którą składają się dzieła sztuki.

» Kategorie: Szwajcaria | » Tagi: , , , , , , , ,

  • Kategorie

  • Wstęp

    W każdym zakątku świata spotkamy innego rodzaju budowle, inny styl, wedle którego tworzone są projekty poszczególnych budynków. Ale przede wszystkim obejrzymy przeróżne historyczne architektoniczne cuda, które stworzone zostały przez ludzi mieszkających w danym regonie kilkadziesiąt czy kilkaset lat temu. To sprawia, iż z historią obcujemy bezpośrednio, nie musimy przeglądać przewodników, czytać historii danego kraju. Albowiem wyraża się ona w murach, budynkach z historią. Namawiamy do tego typu postrzegania architektury, w końcu to o wiele przyjemniejsze niżeli studiowanie historii regionu czy kraju w książkach i encyklopediach.

  • Wpisy