Kościoły klepkowe

29 listopada 2009

26Bardzo charakterystycznymi dla architektury norweskiej elementów są tak zwane kościoły klepkowe. Określane są one również mianem masztowych albo słupowych. Kościoły takie na terenie Norwegii powstały we wczesnym średniowieczu – miało to miejsce w okresie mieszczącym się pomiędzy dziesiątym stuleciem a trzynastym. Były to bardzo specyficzne czasy, albowiem – przynajmniej w kontekście Norwegii – wtedy właśnie religia katolicka mieszała się jeszcze z mocno zakorzenionymi na tamtych ziemiach wierzeniami Wikingów. Aktualnie w Norwegii znajduje się bardzo wiele takich kościołów – warto przy tej okazji wspomnieć, że jeżeli chodzi o architekturę drewnianą na kontynencie europejskim, to wspominane kościoły są jednymi z najstarszych jej reprezentantów. Tego rodzaju obiekty odznaczają się bardzo charakterystyczną konstrukcją, technik ich budowania znanych było wiele. W czasach już współczesnych taka konstrukcja została zastosowana tylko raz – jak nietrudno jest się tutaj domyślić, także w Norwegii.

W norweskiej miejscowości Kaupanger znajduje się jeden z cenniejszych przykładów drewnianej, średniowiecznej architektury norweskiej – jest nim kościół klepkowy. Powstał on wraz z początkiem lat dziewięćdziesiątych dwunastego stulecia. Wiadomo, że w miejscu tym wcześniej stały dwie inne świątynie. O tej drugiej wiadomo, iż została kilka lat przed wybudowaniem tej obecnej strawiona przez pożar. Zaznaczyć przy tej okazji należy, iż pożar ten nie był dziełem przypadku – był jak najbardziej zamierzonym działaniem, a miał on stanowić karę oraz ostrzeżenie dla miejscowej ludności. Wiele elementów znajdujących się we wnętrzu tego kościoła przykuwa uwagę – przykładem mogą być chociażby główny ołtarz oraz ambona, nie mniej jednak ich pochodzenie datowane jest dopiero na siedemnaste stulecie. Poza tym właśnie w siedemnastych wieku nawa tego obiektu oraz jego dach doczekały się przebudowy. W minionym stuleciu natomiast zabiegom restauracyjnym poddana została znajdująca się na ścianie polichromia.

» Kategorie: Norwegia | » Tagi: , , , , , , , ,

Kościoły w Norwegii

14 listopada 2009

46Kulturkirken Jakob (czyli kościół świętego Jakuba) to nazwa jednego z kościołów, jakie znajdują się w stolicy Norwegii. Szukać go należy przy ulicy Hausmannsgate 14. W chwili obecnej obiekt ten nie spełnia swojej pierwotnej roli. Znajduje się tutaj ośrodek kultury znany z tego, że organizuje bardzo wiele wydarzeń o artystycznym charakterze. Obiekt powstał wraz z początkiem lat osiemdziesiątych dziewiętnastego stulecia. Został mu nadany styl neogotycki. Swego czasu była to protestancka świątynia, we wnętrzu której jednocześnie zmieścić się mogło niemalże sześćset osób. W połowie lat osiemdziesiątych minionego wieku kościół zamknął dla wiernych swoje podwoje. Był to efekt starań pewnych dość wpływowych w Oslo środowisk. Co więcej, w planach było zburzenie tego obiektu, nie mniej jednak do realizacji tych zamierzeń nie doszło. Już w rok po zamknięciu świątyni zaczęto w jej wnętrzu organizować różne wydarzenia kulturalne i to było właśnie głównym powodem, dla którego kościół nie został zburzony.

Znajdujący się w norweskiej miejscowości Borgund jeden z zachowanych w tym kraju kościołów klepkowych odznacza się przede wszystkim tym, że jako jedyny spośród wszystkich tego rodzaju kościołów do czasów współczesnych przetrwał w swoim nienaruszonym, oryginalnym stanie. To czyni go naturalnie jednym z najbardziej cennych zabytków norweskich. Patronem tej świątyni jest święty Andrzej. Obiekt ten powstał mniej więcej w połowie stulecia dwunastego. Jedynym materiałem budulcowym, jaki przy tej okazji został wykorzystany było drewno. Wnętrze tego kościoła jest bardzo ascetyczne – nie znajdują się w nim jakiekolwiek ławki, brakuje też elementów ozdobnych. Do dzisiaj nie zainstalowano tutaj oświetlenia elektrycznego, a jedynym oświetlenie tego wnętrza jest naturalne światło wpadające przez kościelne okna. Jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, szczególną uwagę przykuwają zachodnie drzwi. Są na nich wyrzeźbione sceny przedstawiające walki smoków – smoki to charakterystyczna dla klepkowych kościołów dekoracja.

» Kategorie: Norwegia | » Tagi: , , , , , , , , ,

Katedry szwedzkie

11 listopada 2009

39Znajdująca się w szwedzkiej miejscowości o nazwie Linkoping katedra jest jednym z bardziej znanych przykładów szwedzkiej architektury sakralnej. Obecnie jest to świątynia ewangelicko-luterańska. Historia tego obiektu sięga pierwszej połowy dwunastego stulecia. W tamtych czasach była to bazylika wzniesiona w romańskim stylu i wybudowana z kamienia. Nie jest jednak wykluczone, że w tym miejscu jeszcze wcześniej znajdowały się sakralne obiekty. Katedra w takim kształcie, w jakim znana jest aktualnie powstała w pierwszej połowie trzynastego stulecia. Jej budowa rozpoczęta została wraz z początkiem lat dwudziestych tegoż wieku i trwała w sumie szesnaście lat. Z tamtych czasów do dnia dzisiejszego zachowało się bardzo wiele elementów architektonicznych, dla przykładu stół ołtarzowy. Na przestrzeni kolejnych lat świątynia była niejednokrotnie rozbudowywana. W drugiej połowie wieku trzynastego przystąpiono do rozbiórki wspominanego kościoła kamiennego. Na długość katedra liczy sto dziesięć metrów.

Znajdująca się w szwedzkiej miejscowości Uppsali katedra to jeszcze jeden z bardziej znanych w tym kraju przykładów architektury o charakterze sakralnym. Jej styl dość ciężko jest zdefiniować w sposób jednoznaczny, nie mniej jednak z powodzeniem określić go można mianem gotyckiego. Świątynia ta słynie między innymi z tego, iż zaliczana jest do grona największych obiektów sakralnych, jakie znajdują się na terenie wszystkich krajów skandynawskich (nie tylko zatem Szwecji). Sama nawa na długość liczy sobie niemalże sto dziewiętnaście metrów – tyleż samo wynosi wysokość dwóch wież znajdujących się po stronie zachodniej. W ramach ciekawostki dodać można również, iż właśnie tutaj znajduje się największy szwedzki witraż – jego powierzchnia wynosi sto dziewiętnaście metrów kwadratowych. To właśnie tutaj koronowano wielu szwedzkich władców. Uroczystości koronacyjne odbywały się w tej katedrze do końca siedemnastego stulecia poczynając od czasów średniowiecznych. Pochowano tu wiele znanych osobistości.

» Kategorie: Szwecja | » Tagi: , , , , , , , , ,

Litewskie cerkwie

29 października 2009

43Znajdująca się w Kownie cerkiew świętego Sergiusza z Radoneża to jeden z litewskich przykładów architektury sakralnej. Niestety, ogólny stan tego obiektu pozostawia dzisiaj bardzo wiele do życzenia – mówiąc najogólniej, jest to po prostu ruina. Cerkiew powstała w dziewiętnastym stuleciu na przełomie lat osiemdziesiątych oraz dziewięćdziesiątych. Nie była tutaj jednak postawiona od podstaw – na jej potrzeby rozbudowana została po prostu znajdująca się w tym miejscu świątynia katolicka. Poświęcenie tego obiektu miało miejsce na początku lat dziewięćdziesiątych wieku dziewiętnastego. Po zakończeniu pierwszej wojny światowej został to zorganizowany – na wojskowe potrzeby – kościół dla katolików. Podczas drugiej wojny światowej natomiast obiekt ten doznał bardzo poważnych uszkodzeń. Od tamtego czasu nikt się specjalnie nim nie interesował, w związku z czym popadał w ruinę. Od kilku lat cieszy się statusem zabytku. Pojawiły się również plany odnośnie przeprowadzenia tutaj generalnego remontu.

Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego, która znajduje się w Kownie, to jeszcze jeden przykład architektury sakralnej na terenie Litwy. Obiekt ten powstał w latach sześćdziesiątych dziewiętnastego stulecia. Teren, na którym został on wybudowany, był w tamtym czasie wykorzystywany na potrzeby cmentarza prawosławnego. Wzniesienie tego obiektu możliwe było dzięki datkom przekazanym na ten cel przez prawosławnych wiernych. Na początku swojego istnienia cerkiew ta miała charakter pomocniczej świątyni. Mniej więcej w połowie lat osiemdziesiątych wieku dziewiętnastego przy cerkwi tej zaczęła funkcjonować szkoła. Po zakończeniu drugiej wojny światowej – a mówiąc precyzyjniej, w latach pięćdziesiątych – świątynia ta doczekała się przeprowadzenia w niej kapitalnego remontu. Przez bardzo długi czas swoją siedzibę miało tutaj archiwum, co wiązało się z polityką władz radzieckich zaciekle zwalczających jakiekolwiek przejawy wiary. Dopiero kilka lat temu obiektowi temu przywrócono jego pierwotną, właściwą rolę.

» Kategorie: Litwa | » Tagi: , , , , , , , , ,

  • Kategorie

  • Wstęp

    W każdym zakątku świata spotkamy innego rodzaju budowle, inny styl, wedle którego tworzone są projekty poszczególnych budynków. Ale przede wszystkim obejrzymy przeróżne historyczne architektoniczne cuda, które stworzone zostały przez ludzi mieszkających w danym regonie kilkadziesiąt czy kilkaset lat temu. To sprawia, iż z historią obcujemy bezpośrednio, nie musimy przeglądać przewodników, czytać historii danego kraju. Albowiem wyraża się ona w murach, budynkach z historią. Namawiamy do tego typu postrzegania architektury, w końcu to o wiele przyjemniejsze niżeli studiowanie historii regionu czy kraju w książkach i encyklopediach.

  • Wpisy

  • Polecamy