Litewskie cerkwie

29 października 2009

43Znajdująca się w Kownie cerkiew świętego Sergiusza z Radoneża to jeden z litewskich przykładów architektury sakralnej. Niestety, ogólny stan tego obiektu pozostawia dzisiaj bardzo wiele do życzenia – mówiąc najogólniej, jest to po prostu ruina. Cerkiew powstała w dziewiętnastym stuleciu na przełomie lat osiemdziesiątych oraz dziewięćdziesiątych. Nie była tutaj jednak postawiona od podstaw – na jej potrzeby rozbudowana została po prostu znajdująca się w tym miejscu świątynia katolicka. Poświęcenie tego obiektu miało miejsce na początku lat dziewięćdziesiątych wieku dziewiętnastego. Po zakończeniu pierwszej wojny światowej został to zorganizowany – na wojskowe potrzeby – kościół dla katolików. Podczas drugiej wojny światowej natomiast obiekt ten doznał bardzo poważnych uszkodzeń. Od tamtego czasu nikt się specjalnie nim nie interesował, w związku z czym popadał w ruinę. Od kilku lat cieszy się statusem zabytku. Pojawiły się również plany odnośnie przeprowadzenia tutaj generalnego remontu.

Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego, która znajduje się w Kownie, to jeszcze jeden przykład architektury sakralnej na terenie Litwy. Obiekt ten powstał w latach sześćdziesiątych dziewiętnastego stulecia. Teren, na którym został on wybudowany, był w tamtym czasie wykorzystywany na potrzeby cmentarza prawosławnego. Wzniesienie tego obiektu możliwe było dzięki datkom przekazanym na ten cel przez prawosławnych wiernych. Na początku swojego istnienia cerkiew ta miała charakter pomocniczej świątyni. Mniej więcej w połowie lat osiemdziesiątych wieku dziewiętnastego przy cerkwi tej zaczęła funkcjonować szkoła. Po zakończeniu drugiej wojny światowej – a mówiąc precyzyjniej, w latach pięćdziesiątych – świątynia ta doczekała się przeprowadzenia w niej kapitalnego remontu. Przez bardzo długi czas swoją siedzibę miało tutaj archiwum, co wiązało się z polityką władz radzieckich zaciekle zwalczających jakiekolwiek przejawy wiary. Dopiero kilka lat temu obiektowi temu przywrócono jego pierwotną, właściwą rolę.

» Kategorie: Litwa | » Tagi: , , , , , , , , ,

Zamek w Trokach i monaster Świętego Ducha

19 września 2009

33Mówiąc o zabytkowej architekturze litewskiej, trudno nie wspomnieć o zamku znajdującym się w Trokach. Jest to miejsce bardzo chętnie odwiedzane przez turystów – bardzo często określa się je również mianem małego Malborka. Zamek ten znajduje się na jeziorze Galwe. Powstał on w przeciągu czternastego oraz piętnastego stulecia. Swego czasu był bardzo ważnym punktem strategicznym, albowiem i same Troki bardzo się liczyły w Wielkim Księstwie Litewskim. W siedemnastym wieku obiekt jednak został opuszczony, nikt o niego nie dbał, w związku z czym od tamtego właśnie czasu zamieniać się zaczął w ruinę. Zainteresowano się nim bardzo późno, bo dopiero w minionym stuleciu – wraz z początkiem lat pięćdziesiątych podjęte tutaj zostały rekonstrukcyjne prace zakrojone na bardzo szeroką skalę. Trwały łącznie dziesięć lat, ale ich efekt jest naprawdę zachwycający, albowiem zamkowi udało się przywrócić jego wspaniały wygląd. Dodać jednak tu wypada, iż rekonstrukcja planowana była jeszcze w dziewiętnastym wieku.

Prawosławny Monaster Świętego Ducha, jaki znajduje się w Wilnie, stanowi doskonały przykład architektury o charakterze sakralnym. Określany jest on również mianem Monasteru Zesłania Ducha Świętego. Warto o tym obiekcie wiedzieć to, że w czasach I Rzeczypospolitej był zaliczany do grona najbardziej liczących się ośrodków prawosławnych. Jego historia rozpoczęła się w pierwszej ćwierci siedemnastego stulecia – wtedy to właśnie powstał. Na uwagę zasługuje fakt, iż monaster działa od tamtej pory, nie było żadnych przerw w jego funkcjonowaniu. Obecnie szukać go należy przy jednej z najbardziej znanych ulic w Wilnie, a mianowicie przy ulicy Ostrobramskiej. W stuleciu osiemnastym miejsce te zostało dotknięte przez bardzo poważny w skutkach pożar – odbudowa zajęła wiele długich lat. Pierwotnie cały ten zespół odznaczał się barokowym charakterem – obecnie natomiast styl ten widoczny jest w głównej mierze w środku, w pomieszczeniach. Na wyposażeniu cerkwi znajduje się między innymi dwadzieścia ikon.

» Kategorie: Litwa | » Tagi: , , , , , , , , ,

  • Kategorie

  • Wstęp

    W każdym zakątku świata spotkamy innego rodzaju budowle, inny styl, wedle którego tworzone są projekty poszczególnych budynków. Ale przede wszystkim obejrzymy przeróżne historyczne architektoniczne cuda, które stworzone zostały przez ludzi mieszkających w danym regonie kilkadziesiąt czy kilkaset lat temu. To sprawia, iż z historią obcujemy bezpośrednio, nie musimy przeglądać przewodników, czytać historii danego kraju. Albowiem wyraża się ona w murach, budynkach z historią. Namawiamy do tego typu postrzegania architektury, w końcu to o wiele przyjemniejsze niżeli studiowanie historii regionu czy kraju w książkach i encyklopediach.

  • Wpisy

  • Polecamy