Litewskie cerkwie

29 października 2009

43Znajdująca się w Kownie cerkiew świętego Sergiusza z Radoneża to jeden z litewskich przykładów architektury sakralnej. Niestety, ogólny stan tego obiektu pozostawia dzisiaj bardzo wiele do życzenia – mówiąc najogólniej, jest to po prostu ruina. Cerkiew powstała w dziewiętnastym stuleciu na przełomie lat osiemdziesiątych oraz dziewięćdziesiątych. Nie była tutaj jednak postawiona od podstaw – na jej potrzeby rozbudowana została po prostu znajdująca się w tym miejscu świątynia katolicka. Poświęcenie tego obiektu miało miejsce na początku lat dziewięćdziesiątych wieku dziewiętnastego. Po zakończeniu pierwszej wojny światowej został to zorganizowany – na wojskowe potrzeby – kościół dla katolików. Podczas drugiej wojny światowej natomiast obiekt ten doznał bardzo poważnych uszkodzeń. Od tamtego czasu nikt się specjalnie nim nie interesował, w związku z czym popadał w ruinę. Od kilku lat cieszy się statusem zabytku. Pojawiły się również plany odnośnie przeprowadzenia tutaj generalnego remontu.

Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego, która znajduje się w Kownie, to jeszcze jeden przykład architektury sakralnej na terenie Litwy. Obiekt ten powstał w latach sześćdziesiątych dziewiętnastego stulecia. Teren, na którym został on wybudowany, był w tamtym czasie wykorzystywany na potrzeby cmentarza prawosławnego. Wzniesienie tego obiektu możliwe było dzięki datkom przekazanym na ten cel przez prawosławnych wiernych. Na początku swojego istnienia cerkiew ta miała charakter pomocniczej świątyni. Mniej więcej w połowie lat osiemdziesiątych wieku dziewiętnastego przy cerkwi tej zaczęła funkcjonować szkoła. Po zakończeniu drugiej wojny światowej – a mówiąc precyzyjniej, w latach pięćdziesiątych – świątynia ta doczekała się przeprowadzenia w niej kapitalnego remontu. Przez bardzo długi czas swoją siedzibę miało tutaj archiwum, co wiązało się z polityką władz radzieckich zaciekle zwalczających jakiekolwiek przejawy wiary. Dopiero kilka lat temu obiektowi temu przywrócono jego pierwotną, właściwą rolę.

» Kategorie: Litwa | » Tagi: , , , , , , , , ,

  • Kategorie

  • Wstęp

    W każdym zakątku świata spotkamy innego rodzaju budowle, inny styl, wedle którego tworzone są projekty poszczególnych budynków. Ale przede wszystkim obejrzymy przeróżne historyczne architektoniczne cuda, które stworzone zostały przez ludzi mieszkających w danym regonie kilkadziesiąt czy kilkaset lat temu. To sprawia, iż z historią obcujemy bezpośrednio, nie musimy przeglądać przewodników, czytać historii danego kraju. Albowiem wyraża się ona w murach, budynkach z historią. Namawiamy do tego typu postrzegania architektury, w końcu to o wiele przyjemniejsze niżeli studiowanie historii regionu czy kraju w książkach i encyklopediach.

  • Wpisy

  • Polecamy