Medresa Bu Inania oraz Szalla

23 października 2009

54W tradycji muzułmańskiej medresy są szkołami teologicznymi, w których – mówiąc najprościej – wykładany jest Koran. Maroko to kraj muzułmański, w związku z czym takich miejsc tutaj nie brakuje. Medresy wznoszono tutaj już bardzo dawno temu. Przykładem tego jest medresa Bu Inania znajdująca się w Fezie. Obiekt ten ma charakter zabytkowy i pod względem architektonicznym stanowi jeden z przykładów sztuki marokańskiej. Powstała ona w latach pięćdziesiątych czternastego stulecia. Jej wybudowanie zajęło łącznie sześć lat. Ufundował ją marokański sułtan nazwiskiem Abu Inan Faris ibn Ali. W medresie tej znaleźć można wiele elementów charakterystycznych dla sztuki mauretańskiej. Tuż obok znajduje się meczet wraz z okazałym minaretem. Obiekt ten jest bardzo bogato zdobiony. Na szczególną uwagę zasługują tu sztukaterie, a także wykonane z drewna rzeźby. Na dachu natomiast zlokalizowana jest konstrukcja określana mianem wodnego zegara. Na konstrukcję te składają się między innymi misy wykonane z mosiądzu.

Jedną z turystycznych atrakcji, jakie znajdują się na terenie marokańskiej stolicy – czyli Rabatu – jest Szalla. Takim mianem określane jest archeologiczne stanowisko znajdujące się na przedmieściach tego miasta. Szalla to zespół ruin pochodzących z czasów starożytnych oraz średniowiecznych. Kompleks ten otaczają pozostałości po obronnych murach. Kto dokładnie jako pierwszy zakładał na tych terenach osady, tego nie wiadomo, nie mniej jednak największe jest prawdopodobieństwo, iż ludźmi tymi byli Fenicjanie. Z czasów fenickich jednakże nic tutaj się nie zachowało. Tym, co można podziwiać tu obecnie są ruiny po mieście już rzymskim – nosiło ono nazwę Sala Colonia. Mniej więcej w połowie dwunastego stulecia mieszkańcy opuścili te miasto i od tamtej pory zaczęło ono popadać w ruinę. W przeciągu następnych stuleci zorganizowana tutaj została królewska nekropolia. Największa ilość zabytków pochodzi z czasów, kiedy w pierwszej połowie wieku czternastego rządy sprawował sułtan Abu al-Hassan Ali I.

» Kategorie: Maroko | » Tagi: , , , , , , , ,

Wieża Hassana i meczet Alego ibn Jusufa

9 października 2009

34Wieża Hassana to jeden z najbardziej znanych przykładów Marokańskiej architektury. Obiekt ten znajduje się w stolicy tego kraju, a mianowicie w Rabacie. Widoczny jest w zasadzie z każdego miejsca w tym mieście. To symbol Rabatu. Obiekt ten wzniesiony został u schyłku dwunastego stulecia. Słynie przede wszystkim z tego, że nigdy go nie ukończono. Pierwotne założenie było takie, aby na wysokość liczył sobie osiemdziesiąt metrów. Ostatecznie zaś wysokość tego minaretu to czterdzieści cztery metry. Najpierw był to jeden z elementów wchodzących w skład Meczetu Hassana. Obiekt ten powstawał w drugiej połowie dwunastego stulecia, nie mniej jednak prac nad nim nigdy nie ukończono. W takiej właśnie postaci zachował się on do połowy lat pięćdziesiątych osiemnastego stulecia, po czym uległ zniszczeniu wskutek trzęsienia ziemi. Do dnia dzisiejszego zbyt wiele się z niego nie zachowało. Tym, co przetrwało, jest między innymi wspominana powyżej wieża. W jej sąsiedztwie znajduje się Mauzoleum Muhammada V.

Meczet Alego ibn Jusufa to jeden z najbardziej znanych przykładów marokańskiej architektury. Znajduje się on w Marrakeszu na terenie tamtejszej medyny. Charakteryzuje się między innymi tym, że spośród wszystkich tego rodzaju obiektów, jakie zlokalizowane są w Marrakeszu, ten właśnie jest najstarszy. Powstał on w pierwszej połowie dwunastego stulecia. Ufundował go almorawidzki sułtan – i to właśnie jego imię zostało tej świątyni nadane. W całej swojej historii meczet ten był niejednokrotnie zniszczony. W chwili obecnej wstęp do niego mają tylko i wyłącznie muzułmanie. Zaraz przy tym meczecie znajduje się medresa. Mianem takim określa się muzułmańskie szkoły o teologicznym charakterze. Medresa ta powstała w połowie lat sześćdziesiątych szesnastego stulecia. W minionym stuleciu – a mówić precyzyjniej, w latach sześćdziesiątych – przeprowadzono w niej zakrojone na szeroką skalę prace restauracyjne. Jest to wyjątkowo piękny budynek. Do tego odznacza się wspaniałymi zdobieniami w postaci sztukaterii.

» Kategorie: Maroko | » Tagi: , , , , , , , , ,

Volubilis oraz Lixus

7 października 2009

44Volubilis to nazwa jednego z archeologicznych stanowisk, jakie znajdują się na terenie Maroka, a mówiąc dokładniej – w północnej części tego kraju, w pobliżu miejscowości Meknes. Tym, z czego słynie Volubilis jest to, że zachowały się tutaj stare ruiny będące pozostałościami po rzymskim mieście. Od kilkunastu lat ten zabytkowy kompleks znajduje się na liście dziedzictwa światowego UNESCO. Nieustannie prowadzone są tutaj prace o charakterze archeologicznym. Znalezionych tutaj zostało bardzo wiele cennych zabytków. Spośród zachowanych tu ruin budowli wymienić można dla przykładu ruiny takich obiektów jak kapitol, forum oraz obronne mury. Jak wykazały badania, pierwsze ślady, że na tych ternach miało miejsce osadnictwo datowane są na trzecie stulecie przed naszą erą. Nie mniej jednak najlepszy okres w swojej historii te starożytne miasto przezywało już w naszej erze – począwszy od lat czterdziestych wieku pierwszego, skończywszy natomiast na połowie lat osiemdziesiątych trzeciego stulecia.

Lixus to jedno ze stanowisk archeologicznych znajdujących się na terenie Maroka. To również bardzo dobry przykład architektury – a raczej, pozostałości po niej – jaka na tych ziemiach obecna była w czasach starożytnych. Lixus zlokalizowany jest w północno-zachodniej części kraju – obecnie ziemie te wchodzą w skład miejscowości Al-Araisz. Nazwa Lixus w języku fenickim oznacza tyle, co Miasto Słońca. Kiedy dokładnie na tym terenie założona została pierwsza osada, tego dokładnie nie wiadomo, nie mniej jednak miało to najprawdopodobniej miejsce jeszcze w epoce prehistorycznej. Znalezionych tutaj zostało mnóstwo cennych zabytków – najstarsze spośród nich pochodzą z szóstego stulecia przed naszą erą – a zatem są one pozostałością po fenickich czasach, reszta tych zabytków pochodzi już bowiem z rzymskich czasów. O mieście tym wiadomo również to, że całkowicie opuszczone zostało ono w piątym wieku ery już nowożytnej. Ruiny Lixus w dniu dzisiejszym stanowią jedną z turystycznych atrakcji Maroka.

» Kategorie: Maroko | » Tagi: , , , , , , , , , ,

Dżamaa al-Fina oraz grobowce Saadytów

6 października 2009

14Dżamaa al-Fina to nazwa najbardziej chyba znanego placu, jaki znajduje się w Maroku. Można się także w niektórych źródłach zetknąć z nazwą Dżemaa el-Fna. W Marrakeszu jest to niewątpliwie największa atrakcja z czysto turystycznego punktu widzenia. Począwszy od roku dwa tysiące pierwszego, plac ten znajduje się na liście dziedzictwa światowego UNESCO – podobnie zresztą jak centrum samego miasta mogące poszczycić się zabytkowym charakterem. Wspomniany plac znajduje się w medynie – czyli starej dzielnicy. Okoliczności jego powstania nie są obecnie znane. Skąd wzięła się jego nazwa – tego również nie wiadomo. Odnośnie tego, co dokładnie ta nazwa oznacza, także nie ma jednoznacznych wyjaśnień, nie mniej jednak uważa się, że nazwa ta znaczyć może mniej więcej tyle, co „zgromadzenie umarłych”. Niewykluczone, iż w taki właśnie sposób chciano nawiązać do tego, co działo się na tym placu jeszcze w dziewiętnastym stuleciu – chodzi mianowicie o tragi niewolników oraz publiczne wykonywanie egzekucji.

Jednym z bardziej znanych przykładów marokańskiej architektury są grobowce Saadytów, jakie znajdują się w Marrakeszu, jednym z największych miast Maroka. Grobowce Saadytów to nazwa całej nekropolii, na którą składa się szereg elementów. A zatem będą to mauzolea w liczbie dwóch, a ponadto również ogrody oraz okazały dziedziniec. Spośród grobowców, jakie wchodzą w skład tej nekropolii, najstarszy pochodzi z lat pięćdziesiątych szesnastego stulecia. Nie jest wcale wykluczone, iż znajdowały się tutaj jeszcze starsze groby, aczkolwiek na przestrzeni kolejnych stuleci uległy one zniszczeniu. Inicjatorem wzniesienia znakomitej większości znajdujących się tutaj obiektów był Ahmad I al-Mansur. Z jego też polecenia niektóre istniejące już tutaj wcześniej budowle zostały przebudowane. Najprawdopodobniej n sam jest także w opisywanej nekropolii pochowany, nie mniej jednak nie jest to potwierdzonym historycznie faktem. Jego domniemany grobowiec to zdecydowanie największa turystyczna atrakcja w tym miejscu.

» Kategorie: Maroko | » Tagi: , , , , , , , , ,

Marokańskie meczety

9 września 2009

24Meczet Kutubijja to jeden z najbardziej znanych przykładów marokańskiej architektury. Szukać go należy w Maroku. Spośród wszystkich meczetów znajdujących się w tym mieście, ten właśnie jest największy. Historia tego obiektu sięga epoki średniowiecznej – a mówiąc precyzyjniej, schyłku lat czterdziestych dwunastego stulecia, kiedy to podjęto się jego wybudowania. Już kilkanaście lat później świątynia została jednak rozebrana. Przystąpiono wówczas do prac nad nowym obiektem. Ukończono je pod koniec stulecia dwunastego. Nazwa tego meczetu wzięła się stąd, że w dawnych czasach swoje stragany posiadały w tym miejscu osoby trudniące się sprzedażą rękopisów. Wieża meczetu liczy sobie na wysokość sześćdziesiąt dziewięć metrów, jej bok natomiast posiada długość niespełna trzynastu metrów. Meczetowi temu został nadany typowy dla tego rodzaju budowli arabski styl. Wieżę zdobią cztery kule wykonane z miedzi – podania mówią, iż w oryginale kule te zrobione były ze złota i początkowo ich liczba wynosiła trzy. Meczet Hassana II to jeszcze jeden znamienity przykład marokańskiej architektury. Obiekt ten znajduje się w Casablance. Słynie on przede wszystkim z tego, że spośród wszystkich meczetów, jakie znajdują się na ziemskim globie, ten jest trzeci w kolejności, jeżeli chodzi o wielkość. Jest to budowla młoda. Jej budowa ruszyła bowiem w latach osiemdziesiątych minionego stulecia i trwała łącznie siedem lat. Świątynię wzniesiono na sztucznym nasypie. Wznosi się on nad wodami Oceanu Atlantyckiego. Bardzo ciekawe jest to, iż wodę tą widać przez podłogę tej świątyni – jest ona bowiem przeszklona. Dach tego obiektu jest otwierany – robi się to od czasu do czasu. O wielkości tego meczetu świadczyć może chociażby fakt, iż w głównej sali służącej do modlenia się zmieścić się jednorazowo może dwadzieścia pięć tysięcy osób. Z kolei dziedziniec jest w stanie pomieścić osiemdziesiąt tysięcy wiernych. Charakterystyczny dla obiektu jest przylegający doń minaret – najwyższa tego rodzaju budowla na całym świecie.

» Kategorie: Maroko | » Tagi: , , , , , , , , ,

  • Kategorie

  • Wstęp

    W każdym zakątku świata spotkamy innego rodzaju budowle, inny styl, wedle którego tworzone są projekty poszczególnych budynków. Ale przede wszystkim obejrzymy przeróżne historyczne architektoniczne cuda, które stworzone zostały przez ludzi mieszkających w danym regonie kilkadziesiąt czy kilkaset lat temu. To sprawia, iż z historią obcujemy bezpośrednio, nie musimy przeglądać przewodników, czytać historii danego kraju. Albowiem wyraża się ona w murach, budynkach z historią. Namawiamy do tego typu postrzegania architektury, w końcu to o wiele przyjemniejsze niżeli studiowanie historii regionu czy kraju w książkach i encyklopediach.

  • Wpisy

  • Polecamy