Salon Królestw i Most Biskajski

4 listopada 2009

41Salon Królestw jest to jeden z najbardziej znamienitych przykładów hiszpańskiej architektury, chociaż już niestety nie istniejący. Pomieszczenie te znajdowało się w madryckim pałacu Buen Retiro. Kiedyś znajdowała się tutaj tronowa sala. Już w latach trzydziestych siedemnastego stulecia, kiedy to pracowano nad jej dekoracją, miała ogromne znaczenie dla całej hiszpańskiej sztuki oraz kultury. Taki, a nie inny stan rzeczy to zasługa tego, że w pracach nad udekorowaniem tego pomieszczenia uczestniczyli bardzo znani artyści, tacy jak między innymi Francisco de Zurbaran oraz Diego Velazquez. Jednymi z najważniejszych elementów dekoracyjnych, jakie się tutaj znajdowały były wspaniałe dzieła sztuki malarskiej. Na obrazach tych zaprezentowani byli głównie członkowie hiszpańskiej rodziny królewskiej oraz wiele scen o charakterze militarnym. Salon Królestw swoją nazwę zawdzięczał dwudziestu czterem zlokalizowanym tutaj herbom. Na długość pomieszczenie te liczyło sobie niemalże trzydzieści pięć metrów.

Most Biskajski to jeden z bardziej znanych obiektów architektonicznych, jakie znajdują się w Hiszpanii. Szukać go należy w Kraju Basków w prowincji o nazwie Vizcaya. Jest on mostem gondolowym. Określany jest również między innymi mianem Mostu Wiszącego, Mostu Palacio oraz Mostu Portugalete. Most ten zaprojektował Alberto Palacio. Obiekt powstał w latach dziewięćdziesiątych dziewiętnastego stulecia. Przy tej inwestycji zastosowane zostały bardzo innowacyjne – jak na ówczesne czas, oczywiście – rozwiązania. Na dwa lata przed wybuchem drugiej wojny światowej, kiedy to w Hiszpanii toczyła się wojna domowa, obiekt ten został częściowo uszkodzony. Chociaż jest zabytkiem, działa do dzisiaj. Przed trzema laty trafił na listę dziedzictwa światowego UNESCO. Na długość liczy on sobie niemalże sto sześćdziesiąt metrów. Jego wysokość natomiast oscyluje w granicach pięćdziesięciu metrów. Na wysokości mniej więcej czterdziestu pięciu metrów jest zlokalizowana gondola przewożąca co kilka minut pojazdy.

» Kategorie: Hiszpania | » Tagi: , , , , , , , , ,

Madrycka architektura

24 października 2009

11Pałac Królewski w Madrycie to jeden z najważniejszych przykładów hiszpańskiej architektury. Powstał on w osiemnastym stuleciu za panowania Filipa V Burbona. Stosowny projekt sporządził Filippo Juvara, wzięty w tamtym czasie architekt rodem z Włoch. Nie doczekał on jednak rozpoczęcia budowy, ponieważ zmarł. Obiekt został wzniesiony w barokowym stylu. Aktualnie jest to oficjalna rezydencja hiszpańskiej rodziny królewskiej, nie mniej jednak nie mieszka ona tam. Pałac Królewski charakteryzuje się między innymi tym, że w jego wnętrzach znajduje się aż dwa tysiące osiemset rozmaitych pomieszczeń. Część spośród nich jest udostępniona dla turystycznego ruchu. Obiekt został wybudowany wokół dziedzińca odznaczającego się kwadratowym kształtem. Dziedziniec otaczają również loggie. Elewacje pałacu są ozdobione bardzo bogatymi dekoracjami charakterystycznymi dla stylu barokowego. Dość pokaźnych rozmiarów kopuła, która widać wznoszącą się nad elewacją od strony północnej, przykrywa kaplicę królewską.

Znajdujący się w Madrycie Pałac Kryształowy to jeszcze jeden z bardziej znanych przykładów hiszpańskiej architektury. Budowla ta charakteryzuje się przede wszystkim tym, iż została ona w całości wykonana z takich materiałów jak szkło oraz stal. Temu właśnie zawdzięcza swoją taką, a nie inną nazwę. Pałacu Kryształowego należy szukać w parku o nazwie Retiro. Obiekt ten powstał w latach osiemdziesiątych dziewiętnastego stulecia. Przy jego budowie wzorowano się na znajdującym się w tamtym czasie w Londynie Crystal Palace (obiekt ten do dnia dzisiejszego niestety nie przetrwał). Stosowny projekt sporządził Ricardo Velazquez Bosco. Początkowo była to oranżeria, w której znajdowały się egzotyczne rośliny. Po części pałac ten wzniesiony został po to, aby inne kraje mogły się przekonać o tym, jak potężnym państwem jest Hiszpania. W miarę upływu czasu zaczął jednak stawać się ruiną. Jego odbudowy podjęto się dopiero w latach dziewięćdziesiątych minionego stulecia. Podlega pod Muzeum Królowej Zofii.

» Kategorie: Hiszpania | » Tagi: , , , , , , ,

Zabytki Hiszpanii

18 października 2009

51Znajdujący się w Segowii akwedukt to jeden z najważniejszych obiektów o charakterze zabytkowym znajdujących się w całej Hiszpanii, ale nie tylko. Od dwudziestu czterech lat figuruje on na liście dziedzictwa światowego UNESCO. Jest to najważniejszy symbol powyżej wspomnianego miasta – co więcej, znajduje się również w jego herbie. Jest to jeden z najlepiej do dzisiaj zachowanych zabytków, jakie to stanowią dowód na obecność rzymską na Półwyspie Iberyjskim. Jego wiek jest bardzo trudny do oszacowania, albowiem nie znaleziono na nim żadnej stosownej inskrypcji. Nie mniej jednak naukowcy szacują, że obiekt ten powstał albo w drugiej połowie pierwszego stulecia naszej ery, albo też na początku stulecia drugiego. W najwyższym punkcie wysokość tego akweduktu wynosi dwadzieścia osiem i pół metra. Na konstrukcję składają się między innymi łęki w liczbie stu sześćdziesięciu siedmiu. Obiekt ten wybudowany został z granitowych bloków. Przy jego wznoszeniu nie znalazła zastosowania murarska zaprawa.

Znajdująca się w Barcelonie kaplica świętej Agaty to jeden z bardziej znanych przykładów sakralnej architektury hiszpańskiej. Kaplica ta powstała w pierwszej ćwierci czternastego stulecia. Jej wybudowanie zajęło łącznie czternaście lat. Został jej nadany charakter gotycki. Określana jest ona również mianem Kaplicy Królewskiej. Wzniesiona została dla małżeństwa Blanki Andegaweńskiej oraz Jakuba II Sprawiedliwego. Wcześniej znajdowała się w tym miejscu inna kaplica, nie mniej jednak była ona zdecydowanie bardziej skromna aniżeli ta obecna. Na początku patronką tego obiektu była Matka Boska. Zmiana w tym zakresie nastąpiła dopiero wraz z początkiem siedemnastego stulecia, kiedy to do kaplicy tej trafił relikwiarz świętej Agaty. Wówczas papież wydał specjalna bullę, dzięki której zmiana wezwania stała się możliwa. W całej swoje historii kaplica doczekała się rozlicznych prac o charakterze restauratorskim, różne były jej koleje. Kaplicę połączono z pałacowym murem, który znajdował się tu wcześniej.

» Kategorie: Hiszpania | » Tagi: , , , , , , , , ,

Pałac Buen Retiro i Madryt Atocha

12 września 2009

21Pałac Buen Retiro w Madrycie był swego czasu jedną z najbardziej okazałych budowli tego rodzaju. Był – ponieważ do dni dzisiejszego niestety nie przetrwał. Powstał on w latach trzydziestych siedemnastego stulecia. Zanim królewski pałac znajdujący się w Wersalu został rozbudowany, Buen Retiro stanowił największy w całej Europie pałacowy kompleks. Obiekt składał się z pięciu kondygnacji. Przy pracach nad nim uczestniczyło bardzo wielu wybitnych artystów hiszpańskich. Dla przykładu nad jednym z pomników pracował sam Galileusz. W całym kompleksie znajdowało się niemalże dwadzieścia rozmaitych budynków. To własnie tutaj hiszpański monarcha Filip IV posiadał swoją oficjalną rezydencję, w której przebywała przede wszystkim w okresie letnim. Nie było to miejsce spełniające jakiekolwiek administracyjne funkcje. Służył zabawom oraz rozrywkom. Tutejszy ogród oraz park zajmowały powierzchnię wynoszącą niespełna sto czterdzieści pięć hektarów. Pałac ten zburzono na początku dziewiętnastego stulecia.

Madryt Atocha to nazwa kolejowego dworca, który znajduje się – jak łatwo się domyślić – w Madrycie. Ze wszystkich obiektów tego rodzaju zlokalizowanych właśnie w tym mieście ten jest największy. Ponadto należy też do największych takich dworców na terenie całego kraju. Szukać go należy w samym centrum Madrytu. Posiada on kolejowe połączenia z cała Hiszpanią. Liczba znajdujących się tutaj peronów wynosi piętnaście. Cztery spośród nich mają rozstaw torów iberyjski (jest to rozstaw dość szeroki), natomiast rozstaw torów pozostałych jest zgodny z międzynarodowymi standardami. Sam budynek stacji wzniesiony został w stuleciu dziewiętnastym – otwarto go na początku lat pięćdziesiątych tegoż właśnie wieku. Przeszło trzydzieści lat później ruszyła budowa następnej stacji kolejowej, która do dnia dzisiejszego uchodzi za jedno z najważniejszych dzieł dziewiętnastowiecznej architektury kolejowej. Część starszą natomiast rozbudowano i dzisiaj znajdują się tutaj głównie bardzo duże obiekty handlowe.

» Kategorie: Hiszpania | » Tagi: , , , , , , , ,

Descalzas Reales oraz Metropolis

6 września 2009

31Descalzas Reales to nazwa znajdującego się w Madrycie klasztoru sióstr klarysek. Klasztor ten został ufundowany przez infantkę hiszpańską Joannę Austriacką żyjącą w szesnastym stuleciu. Kiedyś w budynkach tych znajdował się pałac należący do Izabeli Portugalskiej oraz Karola V, nie mniej jednak obiekty te w latach pięćdziesiątych wieku szesnastego zostały z inicjatywy wspomnianej powyżej infantki przekazane zakonowi klarysek. Przyklasztorny kościół zaprojektował Antonio Sillero. Znajdujący się w nim ołtarz góny został w dośc poważnym stopniu uszkodzony wskutek pożaru, jaki miał tutaj miejsce na początku lat sześćdziesiątych dziewiętnastego stulecia. Wnętrze jest bardzo bogato zdobione, zdecydowanie największą uwagę przykuwają w tym kościele wspaniałe rzeźby. Klasztor natomiast słynie z tego, że podczas Wielkiego Tygodnia odbywają się tutaj procesje. Są one organizowane na klasztornym dziedzińcu. Przez długi czas długo znajdował się tu obraz autorstwa Fra Angelico zatytułowany „Zwiastowanie”.

Metropolis jest biurowcem znajdującym się w Madrycie. Jest to jeden z najbardziej reprezentacyjnych budynków w tym mieście. Powstał on w pierwszej ćwierci minionego stulecia. Jego budowa trwała łącznie cztery lata. Oficjalnego otwarcia natomiast dokonano przed dziewięćdziesięcioma ośmioma laty. Obiekt ten został wzniesiony w stylu neoromańskim. Składa się z sześciu kondygnacji, do których doliczyć należy również piwnice. Jego całkowita wysokość wynosi czterdzieści pięć metrów. Drugie piętro tego obiektu charakteryzuje się tym, że znajduje się tutaj okazała rotunda zdobiona wspaniałymi kolumnami, którym nadano styl koryncki. Generalnie rzecz biorąc, budynek ten jest bardzo bogato udekorowany. Szczególnie efektownie prezentuje się on w porze wieczorowej oraz nocnej – jest wówczas podświetlany. Do tego celu używa się projektory świetlne w liczbie dwustu pięciu. Odznaczają się one między innymi tym, że ich zużycie energii jest niskie, przez co nie generują wysokich kosztów eksploatacyjnych.

» Kategorie: Hiszpania | » Tagi: , , , , , , , ,

  • Kategorie

  • Wstęp

    W każdym zakątku świata spotkamy innego rodzaju budowle, inny styl, wedle którego tworzone są projekty poszczególnych budynków. Ale przede wszystkim obejrzymy przeróżne historyczne architektoniczne cuda, które stworzone zostały przez ludzi mieszkających w danym regonie kilkadziesiąt czy kilkaset lat temu. To sprawia, iż z historią obcujemy bezpośrednio, nie musimy przeglądać przewodników, czytać historii danego kraju. Albowiem wyraża się ona w murach, budynkach z historią. Namawiamy do tego typu postrzegania architektury, w końcu to o wiele przyjemniejsze niżeli studiowanie historii regionu czy kraju w książkach i encyklopediach.

  • Wpisy

  • Polecamy