Archiwum kategorii 'Szwajcaria'

Tunele w Szwajcarii

23 listopada 2009

48Tunel Świętego Gotarda jest jednym z drogowych tuneli, jakie znajdują się na terenie Szwajcarii. Łączy on ze sobą dwie miejscowości, a mianowicie Airolo oraz Goschenen. Jego budowa ruszyła wraz z początkiem lat siedemdziesiątych minionego stulecia i zajęła łącznie dziesięć lat. Na długość liczy on sobie niemalże siedemnaście kilometrów – warto przy tej okazji nadmienić, iż w momencie, kiedy był przekazywany do użytku, był najdłuższym na całym świecie tego rodzaju obiektem. Ów rekord został mu odebrany przed kilkoma laty, kiedy w Norwegii otwarto tunel liczący nieco ponad dwadzieścia cztery i pół kilometra. W przeciągu szesnastu lat od momentu przekazania do użytku miejsce w tym tunelu miało niemalże osiemset dziewięćdziesiąt wypadków – śmierć poniosło w nich trzydzieści jeden osób. Jeżeli ktoś pragnie przejechać przez masyw Świętego Gotarda, nie musi oczywiście korzystać z tego tunelu – jest także inna możliwość pokonania tej drogi. Ponadto budowany jest tam obecnie także i inny tunel.

Tunel o nazwie Gotthard Base jest przedsięwzięciem, które obecnie jest jeszcze w trakcie realizacji. Jest to tunel kolejowy, a powstaje on w Alpach Szwajcarskich. Decyzję o tym, że takie przedsięwzięcie powinno być tutaj zrealizowane, podjęła lokalna społeczność – kilkanaście lat temu zostało w tej sprawie przeprowadzone referendum. Frekwencja w nim była całkiem niezła, bo prawie czterdziestoprocentowa (w porównaniu z tym, jak to wygląda w Polsce można powiedzieć, że była bardzo duża). Przewiduje się, że obiekt zostanie oddany do użytku w dwa tysiące jedenastym roku. Wstępnie koszt tego przedsięwzięcia oszacowany został na osiem miliardów franków szwajcarskich. Przyczyn podjęcia decyzji o wybudowaniu tego tunelu wymienić można w tym miejscu kilka. Chodziło przede wszystkim o to, aby połączenia pomiędzy większymi ośrodkami miejskimi w Szwajcarii były lepsze. Poza tym w tych okolicach tranzytowy ruch coraz bardziej przybiera na sile, w związku z czym zaszła w końcu potrzeba rozładowania go.

» Kategorie: Szwajcaria | » Tagi: , , , , , , , ,

Zamki w Szwajcarii

7 listopada 2009

38Zamek Chillon znajduje się kantonie Vaud – jest to zachodnia część Szwajcarii. Jest to przykład architektury o charakterze obronnym. Wybudowany on został na ostrodze skalnej, która tu wżyna się jakby w Jezioro Genewskie. W epoce średniowiecznej cypel ten miał bardzo duże znaczenie pod kątem czysto strategicznym – stąd tez właśnie taka, a nie inna lokalizacja obiektu. Kiedy dokładnie budowla ta została wzniesiona, tego nie wiadomo. Prowadzone tutaj badania archeologiczne pozwoliły jednak na wysunięcie stwierdzenia, iż prace nad dziedzińcami, które podziwiać można obecnie, prowadzone były w jedenastym oraz w trzynastym stuleciu. W każdym bądź razie – zamek powstał w średniowieczu. Na początku stanowił on własność biskupów Sion, nie mniej jednak na przestrzeni swoich dziejów właścicieli zmieniał niejednokrotnie. Oczywiście, w przeciągu kolejnych stuleci był on też nie raz rozbudowywany i przebudowywany. W ramach ciekawostki można podać, iż w wieku trzynastym podziemia zamku były magazynem.

Jedną z atrakcji turystycznych szwajcarskiej miejscowości Gruyeres (znajduje się ona w alpejskim kantonie o nazwie Fryburg) jest znajdujący się tam zamek wzniesiony jeszcze w epoce średniowiecza. Jeżeli chodzi o tego rodzaju zabytki zlokalizowane w Szwajcarii, to ten wspominany powyżej z całą pewnością zaliczany jest do grona tych najbardziej okazałych. Dokładna data wybudowania tego wspaniałego obiektu nie jest znana. W okresie pomiędzy jedenastym stuleciem a szesnastym zamek stanowił własność w sumie dziewiętnastu hrabiów reprezentujących ród Gruyeres. To jeden z najbardziej liczących się szwajcarskich rodów hrabiowskich, przy czym jego pochodzenie nie jest jednakże obecnie znane. W chwili obecnej w zamku swoją siedzibę posiada placówka muzealna. Na rok przed wybuchem drugiej wojny światowej obiekt ten stał się własnością kantonu Fryburg i takim statusem cieszy się on do dnia dzisiejszego. Odwiedzający te miejsce goście podziwiać mogą wspaniałą kolekcję, na którą składają się dzieła sztuki.

» Kategorie: Szwajcaria | » Tagi: , , , , , , , ,

Cerkiew w Vevey oraz Berner Munster

3 listopada 2009

18Berner Munster to nazwa kościoła znajdującego się w Bernie. Spośród wszystkich kościołów znajdujących się w tym mieście, ten właśnie jest największy. Budowa tego obiektu ruszyła na początku lat dwudziestych piętnastego stulecia. W tamtym czasie obiektowi został nadany późnogotycki charakter. Nie mniej jednak budowa trwała bardzo długo – na dobrą sprawę swój finał znalazła dopiero w stuleciu dziewiętnastym. W związku z powyższym można tutaj wyszczególnić elementy typowe dla bardzo różnych stylów architektonicznych. Wieża tej świątyni liczy sobie na wysokość sto i pół metra, co czyni ją najwyższą na terenie całej Szwajcarii wieżą kościelną. Obiekt ten zaopatrzony jest w dziewięć dzwonów – waga najcięższego spośród nich wynosi aż półtorej tony. Jeżeli chodzi o wyposażenie wnętrza świątyni, to na szczególną uwagę zasługują między innymi wspaniałe witraże, z których każdy liczy na wysokość po dwanaście metrów. Spore wrażenie robią również organy pochodzące z lat dwudziestych osiemnastego stulecia.

Znajdująca w Vevey cerkiew pod wezwaniem świętej Barbary to jeden z przykładów szwajcarskiej architektury sakralnej. Świątynia ta powstała w latach siedemdziesiątych dziewiętnastego stulecia. Jej powstanie miało ścisły związek z faktem, iż Vevey od dawna jest znane jako miejscowość uzdrowiskowa. Swego czasu przyjeżdżali tutaj bardzo zamożni Rosjanie. W związku z tym zaszła konieczność zorganizowania dla nich miejsca, w którym mogliby się modlić – a że o bogatych turystów każda miejscowość bardzo dba z oczywistych względów, nie było z tym najmniejszego nawet problemu. Oczywiście, uzyskanie stosownych zezwoleń zajęło odpowiednio dużo czasu. Początkowo nabożeństwa w tej świątyni odprawiane były bardzo rzadko – raptem piętnaście razy w przeciągu całego roku. Poza tym przez jakiś czas świątynia była w ogóle nieczynna dla wiernych. Sytuacja zmieniła się dopiero w okresie dwudziestolecia międzywojennego, kiedy to do Szwajcarii przybyło mnóstwo rosyjskich emigrantów. Kilka lat temu cerkiew wyremontowano.

» Kategorie: Szwajcaria | » Tagi: , , , , , , , ,

Sobór Podwyższenia Krzyża Pańskiego i tunel San Bernardino

13 października 2009

58Znajdujący się w Genewie Sobór Podwyższenia Krzyża Pańskiego to jeszcze jeden z rozlicznych przykładów sakralnej architektury w Szwajcarii. Jest to prawosławna katedra. Jej wybudowanie miało ścisły związek zarówno z bogatymi turystami rosyjskimi odwiedzającymi Szwajcarię, jak i z emigrantami przybywającymi tutaj z Rosji. Obiekt powstał w latach sześćdziesiątych dziewiętnastego stulecia. Jego wybudowanie trwało łącznie trzy lata. Stosowny projekt sporządził architekt nazwiskiem Dawid Grimm. Jeżeli chodzi o styl tej świątyni, to wzorowano się na cerkwiach moskiewskich. Jest to budowla trójnawowa. Nad główną, największą nawą królują złocone kopuły zakończone prawosławnymi krzyżami – jest ich w sumie dziewięć, a każda z nich odznacza się charakterystycznym dla tego rodzaju obiektów cebulastym kształtem. Od strony zewnętrznej obiekt ten jest wyłożony jasnym marmurem. Wewnątrz na szczególną uwagę zasługują przede wszystkim malarskie dekoracje. Został im nadany oryginalny neobizantyjski charakter.

Tunel San Bernardino to jeden z przykładów tuneli drogowych znajdujących się na terenie Szwajcarii. Powstał on w latach sześćdziesiątych minionego stulecia, natomiast jego wybudowanie zajęło w sumie sześć lat. Jest to główny obiekt, jeżeli chodzi o autostradę A13. dzięki temu tunelowi kierowcy mogą uniknąć przeprawiania się przez Przełęcz San Bernardino. Na długość liczy om sobie nieco ponad sześć i pół kilometra. Szacuje się, iż każdego roku przejeżdża tędy ponad dwa miliony samochodów. Jednakże zważywszy na fakt, kiedy powstał projekt tego obiektu, nie było możliwości w zakresie wykalkulowania tego, jak duży będzie tutaj ruch drogowy. W związku z powyższym – porównując to z dzisiejszymi standardami tego rodzaju obiektów – można śmiało powiedzieć, że droga kołowa powinna być tutaj zdecydowanie szersza. Aby obiekt udoskonalić i dostosować go bardziej do dzisiejszych wymogów, pod koniec lat dziewięćdziesiątych minionego wieku rozpoczęto tutaj zakrojone na bardzo szeroką skalę prace remontowe.

» Kategorie: Szwajcaria | » Tagi: , , , , , , , , ,

Szwajcarskie katedry

25 września 2009

28W szwajcarskiej stolicy – czyli w Bernie, znajduje się katedra pod wezwaniem świętych Piotra oraz Pawła. Charakteryzuje się ona między innymi tym, że jest najważniejszą świątynią szwajcarskiego Kościoła Rzymskokatolickiego. Obiekt ten powstał na przełomie lat pięćdziesiątych oraz sześćdziesiątych dziewiętnastego stulecia. Jego wybudowanie zajęło łącznie sześć lat. W ramach ciekawostki dodać można w tym miejscu informację, iż był to pierwszy kościół katolicki, jaki został wzniesiony w Bernie. Na projekt tej świątyni rozpisany został konkurs o zasięgu międzynarodowym. Przystąpili do niego w zasadzie wszyscy najbardziej się liczący w tamtych czasach architekci. Ostatecznie został wybrany taki projekt, w którym znalazły się elementy charakterystyczne zarówno dla architektury gotyckiej, jak i romańskiej – z przewagą jednak tych drugich. Materiałem budulcowym użytym do wzniesienia tego obiektu była cegła. Całość pomalowana jest na jasny kolor i robi ogólnie jak najbardziej pozytywne wrażenie.

Znajdująca się w Bazylei katedra to jeden z bardzo wielu przykładów architektury o charakterze sakralnym na terenie Szwajcarii. Wybudowanie tego obiektu przebiegało etapami i zajęło łącznie niemalże pięć stuleci. Ogólnie rzecz biorąc, jego historia rozpoczęła się w pierwszej ćwierci jedenastego stulecia. Zakończenie budowy ostatecznie znalazło swój finał mniej więcej z początkiem szesnastego stulecia. W związku z powyższym odnaleźć tutaj można elementy charakterystyczne zarówno dla architektury romańskiej, jak i gotyckiej. W dniu dzisiejszym jest to świątynia protestancka. Z turystycznego punktu widzenia natomiast jest to jedna z najczęściej odwiedzanych w Bazylei atrakcji. Całość robi naprawdę ogromne wrażenie – tak od zewnątrz, jak i od wewnątrz. Jednym z dekoracyjnych elementów wnętrza tej świątyni są wspaniałe witraże, z których znakomita większość datowana jest na stulecie dziewiętnaste. Uwagę zwraca również tron biskupi pochodzący z początku lat osiemdziesiątych wieku czternastego.

» Kategorie: Szwajcaria | » Tagi: , , , , , , , , ,

  • Kategorie

  • Wstęp

    W każdym zakątku świata spotkamy innego rodzaju budowle, inny styl, wedle którego tworzone są projekty poszczególnych budynków. Ale przede wszystkim obejrzymy przeróżne historyczne architektoniczne cuda, które stworzone zostały przez ludzi mieszkających w danym regonie kilkadziesiąt czy kilkaset lat temu. To sprawia, iż z historią obcujemy bezpośrednio, nie musimy przeglądać przewodników, czytać historii danego kraju. Albowiem wyraża się ona w murach, budynkach z historią. Namawiamy do tego typu postrzegania architektury, w końcu to o wiele przyjemniejsze niżeli studiowanie historii regionu czy kraju w książkach i encyklopediach.

  • Wpisy

  • Polecamy