Archiwum kategorii 'Rosja'

Moskiewskie cerkwie

3 listopada 2009

45Cerkiew Chrystusa Zbawiciela to kolejna prawosławna cerkiew znajdująca się Moskwie. Charakteryzuje się ona między innymi tym, że spośród wszystkich tego rodzaju obiektów sakralnych na całym świecie jest najstarsza. Zlokalizowana jest ona w bliskim sąsiedztwie Kremla. Jednorazowo zmieścić się w jej wnętrzu może dziesięć tysięcy osób – pod takim zresztą kątem była projektowana. Jej wysokość wynosi sto trzy metry – jeśli w to wliczyć kopułę oraz znajdujący się na niej krzyż. W ramach ciekawostki można dodać, iż rozpiętość ramion tego krzyża jest niewiele mniejsza od wysokości obiektu, a wynosi osiemdziesiąt pięć metrów. Świątynia ta powstała w dziewiętnastym stuleciu – jej poświęcenie (pierwsze) miało miejsce w latach osiemdziesiątych. Na początki lat trzydziestych minionego wieku cerkiew wysadzono w powietrze. Potrzebne do tego były dwie eksplozje. Planowano zbudować tu Pałac Rad. Zniszczoną wówczas świątynię zaczęto odbudowywać dwadzieścia kilka lat temu, dziewięć lat temu znowu ją poświęcono.

Cerkiew Wasyla Błogosławionego to jeszcze jeden z bardziej znanych przykładów architektury sakralnej w Moskwie. Zlokalizowana jest ona na Placu Czerwonym – tuż przy Kremlu. Jej budowa została rozpoczęta w połowie lat pięćdziesiątych szesnastego stulecia – zajęło to łącznie pięć lat. Obiekt ten powstał z polecenia cara rosyjskiego Iwana Groźnego. Cel wzniesienia tego obiektu był bardzo konkretny, a mianowicie taki, że wspomniany powyżej władca chciał w taki sposób upamiętnić zwycięstwo, jakie odniósł nad Tatarami kazańskimi, a także zdobycie Kazania. Na Cerkiew Wasyla Błogosławionego składa się w sumie osiem samodzielnych cerkwi. Każda z nich stanowi symbol jednej z walk, jakie stoczono właśnie pod Kazaniem. W całej swojej historii obiekt ten doczekał się niejednej rozbudowy oraz przebudowy. Nieraz też poddawano go pracom o charakterze restauracyjnym. Pod koniec lat dwudziestych minionego wieku zamknięto go dla wiernych, z wież też zdjęto wówczas dzwony. Obecnie znajduje się tutaj muzeum.

» Kategorie: Rosja | » Tagi: , , , , , , , , , ,

Pierścień Sadowy oraz cerkiew Złożenia Szat w Moskwie

6 października 2009

35Pierścień Sadowy jest to moskiewska obwodnica. Otacza ona centrum tego miasta i ma kształt pierścienia – stąd tez właśnie jej nazwa. Określana jest również mianem Pierścienia B. Na długość pierścień liczy sobie łącznie szesnaście kilometrów. Składa się nań w sumie siedemnaście ulic – charakteryzują się one tym, że przechodzą jedna w drugą, chociaż oczywiście każda spośród nich odznacza się swoją własną nazwą. Pierścień Sadowy kształtować się zaczął w latach dwudziestych minionego stulecia. Wcześniej w tym miejscu znajdowały się fortyfikacje. Miały one postać ziemnych wałów, a usypane zostały jeszcze w latach dziewięćdziesiątych szesnastego stulecia. Ostatecznie kształt taki, jaki znany jest obecnie Pierścień Sadowy uzyskał w ubiegłym stuleciu w latach trzydziestych. Jeszcze do tysiąc dziewięćset trzydziestego szóstego roku biegła tutaj tramwajowa linia, ale zdecydowano się na zastąpienie jej trolejbusami. Odnośnie niej istnieją aktualnie plany przebudowania jej na jednokierunkową ulicę.

Cerkiew Złożenia Szat to jedna z cerkwi, jakie znajdują się w Moskwie. Szukać jej należy na Placu Soborowym na moskiewskim Kremlu. Świątynia ta powstała w latach osiemdziesiątych piętnastego stulecia. Budowano ja w tym samym czasie, co i Sobór Zwiastowania. Wcześniej w tym miejscu znajdował się inny obiekt sakralny – pochodził on z lat pięćdziesiątych piętnastego stulecia, ale długo nie przetrwał. Dwadzieścia dwa lata później został on bowiem zniszczony – przyczyną tego był pożar. Aż do siedemnastego wieku Cerkiew Złożenia Szat był obiektem o charakterze prywatnym – prawo do korzystania z niej posiadali tylko i wyłącznie moskiewscy patriarchowie. W Polowie wspomnianego wcześniej stulecia cerkiew przejęła rodzina carska, włączona też wówczas została w pałacowy kompleks znajdujący się na Kremlu. Po zakończeniu październikowej rewolucji cerkiew dla wiernych została zamknięta. Po drugiej wojnie światowej przekształcono ją w galerię sztuki – prezentowane są tam dzieła drzeworytnicze i rzeźbiarskie.

» Kategorie: Rosja | » Tagi: , , , , , , , , ,

Biały Dom i kościół świętego Ludwika w Moskwie

28 września 2009

15Moskiewski Biały Dom stanowi siedzibę Rządu Federacji Rosyjskiej. Tutaj także swoja kancelarie posiada między innymi szef rosyjskiego rządu. Sam budynek zaprojektowali dwaj architekci, a mianowicie Pavel Steller oraz Dmitrij Nikołajewicz Czeczulin. Projekt ten powstał na bazie jednego z projektów Czeczulina pochodzącego z czasów na pięć lat przed wybuchem drugiej wojny światowej. Budowa Białego Domu rozpoczęta została w połowie lat sześćdziesiątych minionego wieku. Ukończono ją natomiast przed dwudziestoma ośmioma laty. Od tamtego momentu przez dwanaście lat swoje siedziby posiadały tutaj różne instytucje, takie jak dla przykładu Najwyższa Rada Rosji. Kiedy w Moskwie wybuchły zamieszki związane z kryzysem konstytucyjnym, budynek został w pewnym stopniu zniszczony. Był to efekt pożaru wywołanego pożarem. Po tych zajściach zaszła konieczność przeprowadzenia tu generalnego remontu. Wtedy też budynek i przylegający do niego teren ogrodzono uniemożliwiającym organizowanie tu demonstracji parkanem.

Moskiewski kościół świętego Ludwika jest jednym z sakralnych obiektów znajdujących się w tym mieście. Pamiętać przy tym trzeba, iż Rosja jest krajem prawosławnym. Wspomniana świątynia jest jedną z dwóch zaledwie katolickich świątyń, jakie znajdują się w rosyjskiej stolicy. Jest to obiekt posiadający status zabytkowego. Wcześniej w tym miejscu znajdował się niewielki, drewniany kościół. Budowa tego obecnego natomiast rozpoczęta została w latach trzydziestych dziewiętnastego stulecia. Konsekrowany on został szesnaście lat później. Kościół ten wsławił się między innymi tym, że w okresie istnienia Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich należał do dwóch czynnych przez cały czas kościołów katolickich – drugi znajdował się w Leningradzie. Na uwadze należy tu mieć bowiem fakt, iż wspomniany tu okres był czasem, kiedy władze zaciekle zwalczały jakąkolwiek wiarę (a zwłaszcza katolicką), była moda na ateizm. Kościół ten wybudowany został w stylu klasycystycznym. Jest on trójnawowym obiektem.

» Kategorie: Rosja | » Tagi: , , , , , , , , ,

Pomnik Zdobywców Kosmosu oraz Plac Czerwony

13 września 2009

25Jednym z najbardziej znanych obiektów architektonicznych, jakie znajdują się w stolicy rosyjskiej jest Pomnik Zdobywców Kosmosu. Został on odsłonięty przed czterdziestoma pięcioma laty. Jak sama jego nazwa sugeruje, celem jego wybudowania było upamiętnienie osiągnięć, jakie rosyjski naród wzniósł w podbój kosmicznej przestrzeni. Pomnik ten jest zlokalizowany przy Ogólnorosyjskim Centrum Wystawowym. Obelisk liczy sobie na wysokość sto siedem metrów. Przedstawia on smugę, jaką pozostawia po sobie wystrzelona w kosmos rakieta. W stylobacie tego obiektu przed dwudziestoma ośmioma laty zlokalizowane zostało Muzeum Kosmonautyki. W muzeum tym podziwiać można wiele interesujących eksponatów, takich jak dla przykładu skafandry kosmonautów oraz makiety pojazdów kosmicznych, z których korzystali astronauci rosyjscy. Przed dwoma laty rozpoczęte zostały rozpoczęte prace remontowe przy tym obiekcie, a mówiąc precyzyjniej – w jego wnętrzu. Są jeszcze plany zagospodarowania placu przed tymże pomnikiem.

Plac Czerwony jest jednym z najbardziej znanych miejsc, jakie znajdują się w Moskwie. Szukać go należy tuż obok Kremla, gdzie urzęduje oficjalnie rosyjski prezydent. Plac Czerwony jest uważany nie tylko za centralny punk stolicy, ale również i całego kraju. Na długość liczy on sobie trzysta trzydzieści metrów, natomiast jego szerokość wynosi metrów siedemdziesiąt. Historia tego miejsca jest bardzo długa i jednocześnie niesamowicie interesująca. Na samym początku było ono otoczone drewnianą zabudową – zlikwidowana ona została w latach dziewięćdziesiątych piętnastego stulecia. Istniało tam bowiem zbyt duże zagrożenie pożarem. Nazwa tego placu kojarzy się większości osób z komunizmem, nie mniej jednak w rzeczywistości niczego wspólnego z nim nie ma. Jest to nawiązanie to jednego z rosyjskich przymiotników „krasny”, który w tłumaczeniu na język polski znaczy „ładny”, zaś w rosyjskim oznacza on też dodatkowo „czerwony”. Plac Czerwony jest chętnie odwiedzany przez turystów ze względu na zabytki.

» Kategorie: Rosja | » Tagi: , , , , , , , , ,

Sobory w Moskwie

2 września 2009

55Sobór Zwiastowania to jeszcze jedna z najbardziej znanych cerkwi, jakie znajdują się na terenie Moskwy. Zlokalizowana jest na Kremlu, a mówiąc precyzyjniej – na Placu Soborowym. Powstała ona w latach osiemdziesiątych piętnastego stulecia. Jej wybudowanie zajęło łącznie pięć lat. Wcześniej w tym miejscu znajdowała się inna cerkiew – pochodziła ona z wieku czternastego, ale była pod tym samym co obecna wezwaniem. Początkowo obiekt ten był znacznie skromniejszy aniżeli jest obecnie. Dopiero w latach siedemdziesiątych szesnastego stulecia został on rozbudowany. Właśnie w tamtym czasie pojawiło się tutaj kilka dodatkowych kaplic, a także trzy kopuły, których łącznie jest siedem. Podczas rewolucji październikowej świątynia ta w znacznym stopniu została uszkodzona. Po zakończeniu rewolucji obiekt ten całkowicie został zamknięty dla wiernych. Z kolei po drugiej wojnie światowej cerkiew tą spotkał taki sam los jak wiele innych cerkwi moskiewskich, a więc taki, że została tu zorganizowana galeria sztuki.

Sobór Archangielski to jeszcze jeden przykład znajdujących się w Moskwie prawosławnych cerkwi i jednocześnie architektury tego miasta. Świątyni tej szukać należy na Placu Soborowym zlokalizowanym na Kremlu. Obiekt ten powstał w latach trzydziestych czternastego stulecia. Na początku stulecia szesnastego natomiast doczekał się przebudowy, która trwała łącznie trzy lata. Przebudowa ta miała bardzo kompleksowy charakter i w jej wyniku obiektowi nadano zupełnie nowy wygląd. Zdecydowano się bowiem na zrobienie tego w renesansowym stylu. Materiałem budulcowym wykorzystanym do wybudowania tego obiektu była cegła. Następnie pokryto ją białym kamieniem, przez co prezentuje się bardzo dekoracyjnie – w taki właśnie sposób budowano większość rosyjskich cerkwi. Wnętrze tej świątyni posiada niezwykle bogate dekoracje – są to przede wszystkim freski oraz ikony. W znakomitej większości przypadków dzieła te pochodzą z drugiej połowy siedemnastego stulecia. Pięknie prezentuje się też tu dekoracja rzeźbiarska.

» Kategorie: Rosja | » Tagi: , , , , , , , , ,

  • Kategorie

  • Wstęp

    W każdym zakątku świata spotkamy innego rodzaju budowle, inny styl, wedle którego tworzone są projekty poszczególnych budynków. Ale przede wszystkim obejrzymy przeróżne historyczne architektoniczne cuda, które stworzone zostały przez ludzi mieszkających w danym regonie kilkadziesiąt czy kilkaset lat temu. To sprawia, iż z historią obcujemy bezpośrednio, nie musimy przeglądać przewodników, czytać historii danego kraju. Albowiem wyraża się ona w murach, budynkach z historią. Namawiamy do tego typu postrzegania architektury, w końcu to o wiele przyjemniejsze niżeli studiowanie historii regionu czy kraju w książkach i encyklopediach.

  • Wpisy

  • Polecamy