Archiwum kategorii 'Litwa'

Ratusz w Kownie i Pałac Prezydencki w Wilnie

16 listopada 2009

13Jednym z najbardziej znanych na Litwie budynków jest znajdujący się w Kownie ratusz. Sami mieszkańcy miasta mają zwyczaj określać ten obiekt mianem „białego łabędzia” – wszystko dlatego, że prezentuje się on bardzo ładnie i elegancko, natomiast jego zewnętrzne ściany pomalowane są na biały kolor. Na wysokość ratusz ten liczy sobie łącznie pięćdziesiąt trzy metry. Jest to wiekowy budynek – powstał on bowiem w latach czterdziestych szesnastego stulecia. W wersji pierwotnej był niski, nieotynkowany, nie było tutaj również wieży. Dopiero w latach siedemdziesiątych osiemnastego wieku doczekał się gruntownej przebudowy. W wyniku prac, które wówczas trwały dziewięć lat, zyskał eklektyczny charakter. Jego dzieje są bardzo interesujące. Przez jakiś nawet czas mieściła się tutaj prawosławna cerkiew, a później zorganizowano tutaj główną siedzibę dowództwa wojsk artyleryjskich. Mieścił się tutaj nawet i teatr. W chwili obecnej w ratuszu swoją siedzibę ma muzeum prezentujące ekspozycje z zakresu ceramiki.

Znajdujący się w Wilnie Pałac Prezydencki to jeden z bardziej znanych przykładów litewskiej architektury. Szukać go należy na starówce. Jego historia rozpoczęła się jeszcze w czternastym stuleciu. W wersji pierwotnej był to niezbyt szczególny, murowany obiekt, który został wybudowany w tym miejscu za sprawą wileńskich arcybiskupów. Przez kolejne stulecia był on systematycznie rozbudowywany – aż ostatecznie przybrał taki kształt, jaki znany jest obecnie. W przeciągu osiemnastego stulecia pałac nawiedziły dwa bardzo poważne pożary. Wskutek tego zaszła konieczność gruntownej dość przebudowy. Stosowny projekt sporządził wówczas architekt nazwiskiem Wawrzyniec Gucewicz. Właśnie wtedy pałacowi nadano klasycystyczny styl. W swoich dziejach obiekt ten miał bardzo wielu gospodarzy. Po zakończeniu drugiej wojny światowej przez dość długi czas miał tu siedzibę Pałac Pracowników Kultury. Od kilkunastu lat zaś znajduje się tutaj oficjalna siedziba prezydenta Litwy – stąd też obecna nazwa tego obiektu.

» Kategorie: Litwa | » Tagi: , , , , , , , ,

Litewskie cerkwie

29 października 2009

43Znajdująca się w Kownie cerkiew świętego Sergiusza z Radoneża to jeden z litewskich przykładów architektury sakralnej. Niestety, ogólny stan tego obiektu pozostawia dzisiaj bardzo wiele do życzenia – mówiąc najogólniej, jest to po prostu ruina. Cerkiew powstała w dziewiętnastym stuleciu na przełomie lat osiemdziesiątych oraz dziewięćdziesiątych. Nie była tutaj jednak postawiona od podstaw – na jej potrzeby rozbudowana została po prostu znajdująca się w tym miejscu świątynia katolicka. Poświęcenie tego obiektu miało miejsce na początku lat dziewięćdziesiątych wieku dziewiętnastego. Po zakończeniu pierwszej wojny światowej został to zorganizowany – na wojskowe potrzeby – kościół dla katolików. Podczas drugiej wojny światowej natomiast obiekt ten doznał bardzo poważnych uszkodzeń. Od tamtego czasu nikt się specjalnie nim nie interesował, w związku z czym popadał w ruinę. Od kilku lat cieszy się statusem zabytku. Pojawiły się również plany odnośnie przeprowadzenia tutaj generalnego remontu.

Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego, która znajduje się w Kownie, to jeszcze jeden przykład architektury sakralnej na terenie Litwy. Obiekt ten powstał w latach sześćdziesiątych dziewiętnastego stulecia. Teren, na którym został on wybudowany, był w tamtym czasie wykorzystywany na potrzeby cmentarza prawosławnego. Wzniesienie tego obiektu możliwe było dzięki datkom przekazanym na ten cel przez prawosławnych wiernych. Na początku swojego istnienia cerkiew ta miała charakter pomocniczej świątyni. Mniej więcej w połowie lat osiemdziesiątych wieku dziewiętnastego przy cerkwi tej zaczęła funkcjonować szkoła. Po zakończeniu drugiej wojny światowej – a mówiąc precyzyjniej, w latach pięćdziesiątych – świątynia ta doczekała się przeprowadzenia w niej kapitalnego remontu. Przez bardzo długi czas swoją siedzibę miało tutaj archiwum, co wiązało się z polityką władz radzieckich zaciekle zwalczających jakiekolwiek przejawy wiary. Dopiero kilka lat temu obiektowi temu przywrócono jego pierwotną, właściwą rolę.

» Kategorie: Litwa | » Tagi: , , , , , , , , ,

Kościoły na Litwie

4 października 2009

53Znajdujący się w Wilnie katolicki kościół pod wezwaniem świętej Anny to jeden z najbardziej znanych w tym mieście obiektów sakralnych. Budowa tego kościoła została rozpoczęta w połowie lat dziewięćdziesiątych piętnastego stulecia. Trwała łącznie pięć lat. Świątyni nadano bardzo reprezentatywny styl gotyku rodem z Niderlandów. W ramach ciekawostki wspomnieć można w tym miejscu, iż Napoleon był tak zachwycony tym kościołem, że chciała go nawet przenieść do Paryża – czego rzecz jasna nie zrobił. Pamiętać także trzeba o tym, iż nie była to pierwsza świątynia, jaka w tym miejscu została wybudowana. W pierwszej ćwierci dziewiętnastego stulecia kościół świętej Anny zamieniony został na magazyn wykorzystywany na wojskowe potrzeby – taką funkcję pełnił on przez parę lat. Wyposażenie tej świątyni pochodzi głównie z dziewiętnastego wieku i ma charakter neogotycki, nie mniej jednak ołtarz główny (a także dwa boczne ołtarze) datowane są na wiek osiemnasty oraz odznaczają się tradycyjnym, barokowym stylem.

Wileński kościół pod wezwaniem świętego Ducha to jeszcze jeden przykład sakralnej architektury na terenie Litwy. Jest to kościół katolicki, a szukać go należy na Starym Mieście. Budowa tego obiektu została rozpoczęta w latach pięćdziesiątych osiemnastego stulecia. Ukończono ją natomiast po siedemnastu latach. Kościołowi nadany został bardzo popularny w ówczesnym czasie późnobarokowy charakter. stosowny projekt sporządził znany w tamtych latach architekt o niemieckich korzeniach Johann Christoph Glaubitz. Wewnątrz znajduje się aż szesnaście ołtarzy. Wszystkie one odznaczają się nie tylko imponującym, rokokowym stylem, ale również dość konkretnymi rozmiarami. Na ołtarzu głównym zaprezentowana została Święta Trójca. Za stworzenie dekoracji do wnętrza tej świątyni odpowiedzialny był Franciszek Ignacy Hoffer. Na szczególną uwagę zasługują wspaniałe organy pochodzące z lat siedemdziesiątych osiemnastego stulecia. Sprowadzono je tu z Królewca. To najstarszy instrument, jaki znajduje się dziś na Litwie.

» Kategorie: Litwa | » Tagi: , , , , , , , , ,

Zamek w Trokach i monaster Świętego Ducha

19 września 2009

33Mówiąc o zabytkowej architekturze litewskiej, trudno nie wspomnieć o zamku znajdującym się w Trokach. Jest to miejsce bardzo chętnie odwiedzane przez turystów – bardzo często określa się je również mianem małego Malborka. Zamek ten znajduje się na jeziorze Galwe. Powstał on w przeciągu czternastego oraz piętnastego stulecia. Swego czasu był bardzo ważnym punktem strategicznym, albowiem i same Troki bardzo się liczyły w Wielkim Księstwie Litewskim. W siedemnastym wieku obiekt jednak został opuszczony, nikt o niego nie dbał, w związku z czym od tamtego właśnie czasu zamieniać się zaczął w ruinę. Zainteresowano się nim bardzo późno, bo dopiero w minionym stuleciu – wraz z początkiem lat pięćdziesiątych podjęte tutaj zostały rekonstrukcyjne prace zakrojone na bardzo szeroką skalę. Trwały łącznie dziesięć lat, ale ich efekt jest naprawdę zachwycający, albowiem zamkowi udało się przywrócić jego wspaniały wygląd. Dodać jednak tu wypada, iż rekonstrukcja planowana była jeszcze w dziewiętnastym wieku.

Prawosławny Monaster Świętego Ducha, jaki znajduje się w Wilnie, stanowi doskonały przykład architektury o charakterze sakralnym. Określany jest on również mianem Monasteru Zesłania Ducha Świętego. Warto o tym obiekcie wiedzieć to, że w czasach I Rzeczypospolitej był zaliczany do grona najbardziej liczących się ośrodków prawosławnych. Jego historia rozpoczęła się w pierwszej ćwierci siedemnastego stulecia – wtedy to właśnie powstał. Na uwagę zasługuje fakt, iż monaster działa od tamtej pory, nie było żadnych przerw w jego funkcjonowaniu. Obecnie szukać go należy przy jednej z najbardziej znanych ulic w Wilnie, a mianowicie przy ulicy Ostrobramskiej. W stuleciu osiemnastym miejsce te zostało dotknięte przez bardzo poważny w skutkach pożar – odbudowa zajęła wiele długich lat. Pierwotnie cały ten zespół odznaczał się barokowym charakterem – obecnie natomiast styl ten widoczny jest w głównej mierze w środku, w pomieszczeniach. Na wyposażeniu cerkwi znajduje się między innymi dwadzieścia ikon.

» Kategorie: Litwa | » Tagi: , , , , , , , , ,

Pałace litewskie

4 września 2009

23Pałac Ogińskich w Płungianach to również jeden z bardziej znanych obiektów architektonicznych znajdujących się na Litwie. Powstał on w latach siedemdziesiątych dziewiętnastego stulecia, a inicjatorami tego przedsięwzięcia była znana magnacka rodzina Ogińskich. Wraz z początkiem lat dwudziestych minionego wieku w pałacu tym zorganizowana został szkoła rolnicza – swoją siedzibę miała tutaj przez trzynaście lat. Kiedy się stąd natomiast wyprowadziła, budynek zajęty został przez litewskie wojsko. Po zakończeniu drugiej wojny światowej mieściło się tutaj przez jakiś czas technikum budowlane. Kiedy natomiast Litwa odzyskała niepodległość, zorganizowane tutaj zostało Muzeum Sztuki Żmudzkiej – i ono właśnie znajduje się w tym pałacu do dnia dzisiejszego. Niestety, wystrój wnętrz sprzed drugiej wojny światowej nie zachował się do chwili obecnej. Pałac otoczony jest bardzo pięknym parkiem o charakterze krajobrazowym. Park ten stworzony został w tym miejscu jeszcze u schyłku stulecia osiemnastego.

Pałac Tyszkiewiczów w Landwarowie to dość znany obiekt architektoniczny, którego szukać należy na Litwie pod Trokami. Inicjatorem wybudowania tego obiektu był książę Józef Tyszkiewicz. Pałac powstał w połowie dziewiętnastego stulecia. Przeszło czterdzieści lat później doczekał się bardzo poważnej przebudowy. Właśnie wtedy został mu nadany neogotycki styl rodem z Wysp Brytyjskich – niesamowicie modny i popularny w tamtym czasie. Swego czasu znajdowała się tutaj wspaniała kolekcja dzieł sztuki, nie mniej jednak wywieziono ją stąd w pierwszej ćwierci minionego stulecia. Trafiła do Rosji i tam ślad po niej zaginął – do dzisiaj niestety nie wiadomo, co dokładnie się z nią stało. W ramach ciekawostki podać można w tym miejscu informację, iż w czasie drugiej wojny światowej znajdowała się tutaj fabryka dywanów. Wokół pałacu znajduje się park – zajmuje on powierzchnię wynoszącą niespełna trzynaście hektarów. Nie jest on jednak teraz tak wspaniały, jak był przed wybuchem pierwszej wojny światowej.

» Kategorie: Litwa | » Tagi: , , , , , , ,

  • Kategorie

  • Wstęp

    W każdym zakątku świata spotkamy innego rodzaju budowle, inny styl, wedle którego tworzone są projekty poszczególnych budynków. Ale przede wszystkim obejrzymy przeróżne historyczne architektoniczne cuda, które stworzone zostały przez ludzi mieszkających w danym regonie kilkadziesiąt czy kilkaset lat temu. To sprawia, iż z historią obcujemy bezpośrednio, nie musimy przeglądać przewodników, czytać historii danego kraju. Albowiem wyraża się ona w murach, budynkach z historią. Namawiamy do tego typu postrzegania architektury, w końcu to o wiele przyjemniejsze niżeli studiowanie historii regionu czy kraju w książkach i encyklopediach.

  • Wpisy

  • Polecamy