Archiwum kategorii 'Indie'

Elefanta i Elura

28 listopada 2009

22Elefanta jest to wyspa znajdująca się w Indiach. Szukać jej należy w Zatoce Bombajskiej, a mówiąc precyzyjniej – w stanie o nazwie Maharashtra. Nazwa tej wyspy wzięła się stąd, że kiedyś znajdowała się tutaj rzeźba przedstawiająca słonia. Wyspa ta słynie ze zlokalizowanego tutaj kompleksu świątyń wykutych w skałach. Od dwudziestu dwóch lat figuruje on na liście dziedzictwa światowego UNESCO. Świątynie te pochodzą z okresu mieszczącego się w przedziale pomiędzy ósmym stuleciem a dziewiątym naszej ery. W ich wnętrzach znajduje się niesamowicie bogata i wspaniała dekoracja w postaci płaskorzeźb oraz rzeźb, które wykonano w stylu poguptyjskim. Obiektem, który zwraca tutaj uwagę w pierwszej kolejności jest wizerunek Śiwy, jaki wykuto w skale – kiedyś miał on tutaj najważniejsze znaczenie, jeżeli chodzi o kult religijny. Generalnie rzecz biorąc, przedstawień tego boga znajduje się w tych świątyniach wiele. Kiedyś te zabytkowe dziś świątynie służyły Portugalczykom do magazynowania prochu do broni.

Elura jest to jedna ze znajdujących się w Indiach miejscowości – szukać jej należy w stanie Maharashtra. Tym, z czego znana jest na całym świecie jest okazały kompleks świątynny stanowiący znakomity przykład architektury indyjskiej. Są to świątynie wykute w skałach. Łącznie jest ich tutaj trzydzieści cztery. Dokładnie połowę spośród nich stanowią hinduskie świątynie, dwanaście – to świątynie buddyjskie, natomiast pięć – dżinijskie. Kompleks ten od dwudziestu sześciu lat figuruje na liście dziedzictwa światowego UNESCO. Jest to jedno z najchętniej odwiedzanych przez turystów miejsc w kraju. Zdecydowanie najbardziej znaną tutaj świątynią jest świątynia boga Śiwy. Jej powstanie datowane jest na ósme stulecie. Jej fundatorem był Kriszna I. Wyrzeźbiono ją w litej skale i na tym właśnie polegają jej oryginalność oraz wspaniałość. Na wysokość liczy ona sobie trzydzieści metrów. W jej wnętrzu znajduje się niezwykle bogata dekoracja o charakterze rzeźbiarskim. Ją też wyrzeźbiono ze wspomnianej skały.

» Kategorie: Indie | » Tagi: , , , , , , ,

Gopura oraz Haweli

18 listopada 2009

32Gopura jest jednym z elementów architektonicznych bardzo charakterystycznych dla indyjskiej architektury. Takim mianem określa się wejściowe wieże znajdujące się w hinduistycznych świątyniach. Tego rodzaju elementy zdecydowanie najczęściej można spotkać na budowlach znajdujących się w stanie o nazwie Tamil Nadu – położony jest w południowej części kraju. Tam gopury rozpowszechniły się najbardziej. Są to elementy robiące dość duże wrażenie – oczywiście, w sensie jak najbardziej pozytywnym. Ich zdobienia są bowiem bardzo bogate. Zdobienia te mają postać rzeźb, które są pomalowane na jaskrawe, rzucające się w oczy barwy. Przedstawiają one natomiast motywy pochodzące z hinduskiej mitologii. Gopury powstawały w czasach starożytnych w królestwach tamilskich rządzonych przez dynastie Pandajów oraz Pallawów. Kiedy wpływy indyjskie zaczęły zataczać coraz szersze koło, gopury pojawiły się też w innych krajach, nie mniej jednak nigdy nie udało im się dorównać urodą i rozmiarami tym pochodzącym z Indii.

Jeżeli chodzi o indyjską architekturę, wyróżnić tutaj można rozmaite rodzaje budynków. W tym miejscu można wspomnieć chociażby o haweli (spotykana jest również pisownia haveli). Jest to nazwa określające rezydencje należące do radżpuckiej arystokracji oraz marwarskich kupców. Tego rodzaju rezydencje spotykane są w głównej mierze w stanie o nazwie Radżastan – jest on zlokalizowany w zachodniej części Indii. Takich rezydencji znajduje się tam sporo, nie mniej jednak nie wszystkie spośród nich udostępnione są do zwiedzania. Turyści zwiedzać mogą jedynie tych najbardziej znanych. Słyną one między innymi ze wspaniałych dekoracji w postaci fresków. Z kolei w Pakistanie, a także w północnej części kraju, haweli wznoszone były w przeważającej większości przypadków w muzułmańskim stylu. Posiadały wewnętrzne patio, gdzie często znajdowała się fontanna. Sama nazwa tego rodzaju rezydencji posiada swoje korzenie w języku perskim. W dosłownym tłumaczeniu na język polski znaczy tyle, co „zamknięte miejsce”.

» Kategorie: Indie | » Tagi: , , , , , , ,

Khajuraho i Konarak

5 listopada 2009

42Khajuraho to nazwa jednej z położonych w Indiach miejscowości. Zlokalizowana jest ona w części środkowej tego kraju, a mówiąc precyzyjniej – w stanie o nazwie Madhya Pradesh. Tym, z czego znana jest na całym świecie jest świątynny kompleks. Legendy powiadają, że w dawnych czasach świątyń tych było tutaj osiemdziesiąt pięć, aczkolwiek do dnia dzisiejszego zachowało się ich zaledwie około dwudziestu. Powstawały one w okresie mieszczącym się przedziale pomiędzy dziewiątym stuleciem a dwunastym. Od lat dwudziestu trzech figurują one na liście dziedzictwa światowego UNESCO. Podzielić je można wedle trzech grup, a mianowicie zachodniej, wschodniej orz południowej. Ich lokalizacja nie była bowiem przypadkowa, ale bardzo starannie przemyślana. Obiekty te ułożono bowiem na osi wschód-zachód. Charakteryzują się one między innymi bardzo bogatą dekoracją o charakterze rzeźbiarskim. Dekoracje te umieszczone są na ścianach zewnętrznych. Spora część z nich odznacza się erotycznym, bardzo odważnym charakterem.

Konarak to jedna z indyjskich miejscowości – szukać jej należy w stanie o nazwie Orisa położonym nad Zatoką Bengalską. Miejscowość ta słynie przede wszystkim ze znajdującej się tutaj świątyni boga słońca Surji. Obiekt ten powstał pod koniec lat siedemdziesiątych trzynastego stulecia i obecnie cieszy się statusem zabytkowego. Zresztą od dwudziestu pięciu lat figuruje on na liście dziedzictwa światowego UNESCO. Ufundowany on został przez władcę Narasimha-Dewę, który w taki sposób uczcić chciał zwycięstwo nad muzułmanami, którzy wówczas rządzili Bengalem. Dzisiaj niestety wieża tego okazałego obiektu stanowi istną ruinę – a warto przy tej okazji nadmienić, iż w dawanych czasach liczyła ona sobie na wysokość niemalże siedemdziesiąt dwa metry i należał do grona najwyższych wież znajdujących się na terenie całych Indii. Świątynia jest wyposażona we wspaniałe dekoracje – mają one formę rzeźb oraz płaskorzeźb. Spora część scen ma charakter erotyczny, ale było to typowe dla architektury tamtego czasu.

» Kategorie: Indie | » Tagi: , , , , , , , ,

Czerwony Fort i Brama Indii

23 października 2009

12Jednym z najbardziej znanych przykładów architektury indyjskiej jest tak zwana Brama Indii. Znajduje się ona w Delhi i jest obiektem zabytkowym. Jego wybudowanie było zasługą człowieka nazwiskiem Edwin Lutyens. W ten sposób uczczona została pamięć żołnierzy indyjskich, którzy polegli podczas wojen – pierwszej światowej oraz tej w Afganistanie. Budowla ta została ufundowana przez księcia Wielkiej Brytanii – miało to miejsce przed osiemdziesięcioma ośmioma laty. Nazwiska tych, którzy zginęli wyryto na ścianach tego obiektu. Zresztą, pełna jego nazwa brzmi: „Ku czci wszystkich Hindusów poległych na wojnach”. Na wysokość Brama Indii liczy sobie czterdzieści dwa metry. Zlokalizowana jest w jednym z najbardziej się liczących punktów Delhi – właśnie tu zbiega się kilka ważnych ulic. Wokół tej budowli zawsze jest sporo osób. Wyjątek stanowią jedynie takie sytuacje, kiedy władze tego po prostu zabronią. Tak się od czasu do czasu zdarza, a decyzje takowe charakteryzują się zróżnicowanym podłożem.

Czerwony Fort to kolejny z bardzo dobrze znanych przykładów architektury indyjskiej. Ten zabytkowy obiekt zlokalizowany jest w Agrze. Pochodzi z szesnastego stulecia. Jego powstanie miało nierozerwalny związek z faktem, iż stolica państwa Mongołów została wówczas przeniesiona właśnie do Agry. Czerwony Fort to nazwa, która swoim zasięgiem obejmuje kompleks rozmaitych budowli. Całość otoczona jest obronnym murem – jest on koloru czerwonego, stąd też właśnie nazwa tego obiektu. Całkowita długość tego muru wynosi dwa i pół kilometra, jeżeli natomiast chodzi o jego wysokość, to jest to około dwudziestu metrów. Budowli znajdujących się tutaj jest naprawdę bardzo dużo. Spośród tych najbardziej znanych można w tym miejscu wymienić takie nazwy jak między innymi Shish Mahal (czyli Pałac Luster), Diwan-i-Am (było to miejsce, w którym władca podejmował na audiencjach swoich poddanych) oraz Moti Masjid (czyli Meczet Perłowy uchodzący za jeden z najpiękniejszych tego rodzaju obiektów w całym kraju).

» Kategorie: Indie | » Tagi: , , , , , , ,

Najbardziej znane budowle w Indiach

18 września 2009

52Mahabalipuram jest to miejscowość indyjska, której szukać należy w stanie o nazwie Tamil Nadu. Położona jest nad Zatoką Bengalską. Słynie ona z rozlicznych zabytków sztuki architektury indyjskiej. Do tej grupy zaliczają się tutaj świątynie oraz zabytki sztuki rzeźbiarskiej. Cały ten zabytkowy zespół od lat dwudziestu pięciu znajduje się na liście dziedzictwa światowego UNESCO. Zabytki, jakie można tutaj podziwiać powstały w okresie mieszczącym się pomiędzy siódmym stuleciem a ósmym. Są one związane z rządzącą wówczas dynastią Pallawów. Jedną z bardziej interesujących świątyń, jakie się tutaj znajdują jest świątynia Olakaneśwary. Pochodzi ona z ósmego stulecia, a wzniesiono ją na wysokiej dość skale. We wspominanych powyżej czasach pełniła ona funkcję morskiej latarni – na jej szczycie rozpalane było ognisko, aby statki nie miały problemu z trafieniem do portu. Jednakże najbardziej znanym tutaj zabytkiem jest płaskorzeźba zatytułowana „Zesłanie”. Na wysokość liczy ona sobie dziesięć metrów.

Tadż Mahal to niewątpliwie najbardziej znany zabytek, jaki znajduje się w Indiach i jednocześnie najbardziej znamienity przykład indyjskiej architektury. Szukać tego obiektu należy w Agrze. Jest to imponujących rozmiarów mauzoleum. Wybudowała je władca imieniem Szahdżahan – w taki właśnie sposób chciał uczcić pamięć swojej ukochanej żony, która licząc sobie zaledwie trzydzieści sześć lat zmarła przy czternastym porodzie. Para ta małżeństwem była przez osiemnaście lat. W związku z ta budowla funkcjonuje bardzo wiele legend. Obiekt ten powstał w siedemnastym stuleciu. Jego wybudowanie trwało łącznie aż dwadzieścia dwa lata. Przy tych pracach zatrudnionych zostało przeszło dwadzieścia tysięcy robotników. Nad dekoracjami pracowali natomiast wybitni rzemieślnicy. W ramach ciekawostki można w tym miejscu dodać, iż potomkowie tych ludzi do dnia dzisiejszego znajdują zatrudnienie przy renowacji tego wspaniałego zabytku, który przed dwoma laty ogłoszono cudem świata. Objęty jest on przez UNESCO ochroną.

» Kategorie: Indie | » Tagi: , , , , , , , ,

  • Kategorie

  • Wstęp

    W każdym zakątku świata spotkamy innego rodzaju budowle, inny styl, wedle którego tworzone są projekty poszczególnych budynków. Ale przede wszystkim obejrzymy przeróżne historyczne architektoniczne cuda, które stworzone zostały przez ludzi mieszkających w danym regonie kilkadziesiąt czy kilkaset lat temu. To sprawia, iż z historią obcujemy bezpośrednio, nie musimy przeglądać przewodników, czytać historii danego kraju. Albowiem wyraża się ona w murach, budynkach z historią. Namawiamy do tego typu postrzegania architektury, w końcu to o wiele przyjemniejsze niżeli studiowanie historii regionu czy kraju w książkach i encyklopediach.

  • Wpisy

  • Polecamy