Wpisy z Październik, 2009

Litewskie cerkwie

29 października 2009

43Znajdująca się w Kownie cerkiew świętego Sergiusza z Radoneża to jeden z litewskich przykładów architektury sakralnej. Niestety, ogólny stan tego obiektu pozostawia dzisiaj bardzo wiele do życzenia – mówiąc najogólniej, jest to po prostu ruina. Cerkiew powstała w dziewiętnastym stuleciu na przełomie lat osiemdziesiątych oraz dziewięćdziesiątych. Nie była tutaj jednak postawiona od podstaw – na jej potrzeby rozbudowana została po prostu znajdująca się w tym miejscu świątynia katolicka. Poświęcenie tego obiektu miało miejsce na początku lat dziewięćdziesiątych wieku dziewiętnastego. Po zakończeniu pierwszej wojny światowej został to zorganizowany – na wojskowe potrzeby – kościół dla katolików. Podczas drugiej wojny światowej natomiast obiekt ten doznał bardzo poważnych uszkodzeń. Od tamtego czasu nikt się specjalnie nim nie interesował, w związku z czym popadał w ruinę. Od kilku lat cieszy się statusem zabytku. Pojawiły się również plany odnośnie przeprowadzenia tutaj generalnego remontu.

Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego, która znajduje się w Kownie, to jeszcze jeden przykład architektury sakralnej na terenie Litwy. Obiekt ten powstał w latach sześćdziesiątych dziewiętnastego stulecia. Teren, na którym został on wybudowany, był w tamtym czasie wykorzystywany na potrzeby cmentarza prawosławnego. Wzniesienie tego obiektu możliwe było dzięki datkom przekazanym na ten cel przez prawosławnych wiernych. Na początku swojego istnienia cerkiew ta miała charakter pomocniczej świątyni. Mniej więcej w połowie lat osiemdziesiątych wieku dziewiętnastego przy cerkwi tej zaczęła funkcjonować szkoła. Po zakończeniu drugiej wojny światowej – a mówiąc precyzyjniej, w latach pięćdziesiątych – świątynia ta doczekała się przeprowadzenia w niej kapitalnego remontu. Przez bardzo długi czas swoją siedzibę miało tutaj archiwum, co wiązało się z polityką władz radzieckich zaciekle zwalczających jakiekolwiek przejawy wiary. Dopiero kilka lat temu obiektowi temu przywrócono jego pierwotną, właściwą rolę.

» Kategorie: Litwa | » Tagi: , , , , , , , , ,

Madrycka architektura

24 października 2009

11Pałac Królewski w Madrycie to jeden z najważniejszych przykładów hiszpańskiej architektury. Powstał on w osiemnastym stuleciu za panowania Filipa V Burbona. Stosowny projekt sporządził Filippo Juvara, wzięty w tamtym czasie architekt rodem z Włoch. Nie doczekał on jednak rozpoczęcia budowy, ponieważ zmarł. Obiekt został wzniesiony w barokowym stylu. Aktualnie jest to oficjalna rezydencja hiszpańskiej rodziny królewskiej, nie mniej jednak nie mieszka ona tam. Pałac Królewski charakteryzuje się między innymi tym, że w jego wnętrzach znajduje się aż dwa tysiące osiemset rozmaitych pomieszczeń. Część spośród nich jest udostępniona dla turystycznego ruchu. Obiekt został wybudowany wokół dziedzińca odznaczającego się kwadratowym kształtem. Dziedziniec otaczają również loggie. Elewacje pałacu są ozdobione bardzo bogatymi dekoracjami charakterystycznymi dla stylu barokowego. Dość pokaźnych rozmiarów kopuła, która widać wznoszącą się nad elewacją od strony północnej, przykrywa kaplicę królewską.

Znajdujący się w Madrycie Pałac Kryształowy to jeszcze jeden z bardziej znanych przykładów hiszpańskiej architektury. Budowla ta charakteryzuje się przede wszystkim tym, iż została ona w całości wykonana z takich materiałów jak szkło oraz stal. Temu właśnie zawdzięcza swoją taką, a nie inną nazwę. Pałacu Kryształowego należy szukać w parku o nazwie Retiro. Obiekt ten powstał w latach osiemdziesiątych dziewiętnastego stulecia. Przy jego budowie wzorowano się na znajdującym się w tamtym czasie w Londynie Crystal Palace (obiekt ten do dnia dzisiejszego niestety nie przetrwał). Stosowny projekt sporządził Ricardo Velazquez Bosco. Początkowo była to oranżeria, w której znajdowały się egzotyczne rośliny. Po części pałac ten wzniesiony został po to, aby inne kraje mogły się przekonać o tym, jak potężnym państwem jest Hiszpania. W miarę upływu czasu zaczął jednak stawać się ruiną. Jego odbudowy podjęto się dopiero w latach dziewięćdziesiątych minionego stulecia. Podlega pod Muzeum Królowej Zofii.

» Kategorie: Hiszpania | » Tagi: , , , , , , ,

Medresa Bu Inania oraz Szalla

23 października 2009

54W tradycji muzułmańskiej medresy są szkołami teologicznymi, w których – mówiąc najprościej – wykładany jest Koran. Maroko to kraj muzułmański, w związku z czym takich miejsc tutaj nie brakuje. Medresy wznoszono tutaj już bardzo dawno temu. Przykładem tego jest medresa Bu Inania znajdująca się w Fezie. Obiekt ten ma charakter zabytkowy i pod względem architektonicznym stanowi jeden z przykładów sztuki marokańskiej. Powstała ona w latach pięćdziesiątych czternastego stulecia. Jej wybudowanie zajęło łącznie sześć lat. Ufundował ją marokański sułtan nazwiskiem Abu Inan Faris ibn Ali. W medresie tej znaleźć można wiele elementów charakterystycznych dla sztuki mauretańskiej. Tuż obok znajduje się meczet wraz z okazałym minaretem. Obiekt ten jest bardzo bogato zdobiony. Na szczególną uwagę zasługują tu sztukaterie, a także wykonane z drewna rzeźby. Na dachu natomiast zlokalizowana jest konstrukcja określana mianem wodnego zegara. Na konstrukcję te składają się między innymi misy wykonane z mosiądzu.

Jedną z turystycznych atrakcji, jakie znajdują się na terenie marokańskiej stolicy – czyli Rabatu – jest Szalla. Takim mianem określane jest archeologiczne stanowisko znajdujące się na przedmieściach tego miasta. Szalla to zespół ruin pochodzących z czasów starożytnych oraz średniowiecznych. Kompleks ten otaczają pozostałości po obronnych murach. Kto dokładnie jako pierwszy zakładał na tych terenach osady, tego nie wiadomo, nie mniej jednak największe jest prawdopodobieństwo, iż ludźmi tymi byli Fenicjanie. Z czasów fenickich jednakże nic tutaj się nie zachowało. Tym, co można podziwiać tu obecnie są ruiny po mieście już rzymskim – nosiło ono nazwę Sala Colonia. Mniej więcej w połowie dwunastego stulecia mieszkańcy opuścili te miasto i od tamtej pory zaczęło ono popadać w ruinę. W przeciągu następnych stuleci zorganizowana tutaj została królewska nekropolia. Największa ilość zabytków pochodzi z czasów, kiedy w pierwszej połowie wieku czternastego rządy sprawował sułtan Abu al-Hassan Ali I.

» Kategorie: Maroko | » Tagi: , , , , , , , ,

Czerwony Fort i Brama Indii

23 października 2009

12Jednym z najbardziej znanych przykładów architektury indyjskiej jest tak zwana Brama Indii. Znajduje się ona w Delhi i jest obiektem zabytkowym. Jego wybudowanie było zasługą człowieka nazwiskiem Edwin Lutyens. W ten sposób uczczona została pamięć żołnierzy indyjskich, którzy polegli podczas wojen – pierwszej światowej oraz tej w Afganistanie. Budowla ta została ufundowana przez księcia Wielkiej Brytanii – miało to miejsce przed osiemdziesięcioma ośmioma laty. Nazwiska tych, którzy zginęli wyryto na ścianach tego obiektu. Zresztą, pełna jego nazwa brzmi: „Ku czci wszystkich Hindusów poległych na wojnach”. Na wysokość Brama Indii liczy sobie czterdzieści dwa metry. Zlokalizowana jest w jednym z najbardziej się liczących punktów Delhi – właśnie tu zbiega się kilka ważnych ulic. Wokół tej budowli zawsze jest sporo osób. Wyjątek stanowią jedynie takie sytuacje, kiedy władze tego po prostu zabronią. Tak się od czasu do czasu zdarza, a decyzje takowe charakteryzują się zróżnicowanym podłożem.

Czerwony Fort to kolejny z bardzo dobrze znanych przykładów architektury indyjskiej. Ten zabytkowy obiekt zlokalizowany jest w Agrze. Pochodzi z szesnastego stulecia. Jego powstanie miało nierozerwalny związek z faktem, iż stolica państwa Mongołów została wówczas przeniesiona właśnie do Agry. Czerwony Fort to nazwa, która swoim zasięgiem obejmuje kompleks rozmaitych budowli. Całość otoczona jest obronnym murem – jest on koloru czerwonego, stąd też właśnie nazwa tego obiektu. Całkowita długość tego muru wynosi dwa i pół kilometra, jeżeli natomiast chodzi o jego wysokość, to jest to około dwudziestu metrów. Budowli znajdujących się tutaj jest naprawdę bardzo dużo. Spośród tych najbardziej znanych można w tym miejscu wymienić takie nazwy jak między innymi Shish Mahal (czyli Pałac Luster), Diwan-i-Am (było to miejsce, w którym władca podejmował na audiencjach swoich poddanych) oraz Moti Masjid (czyli Meczet Perłowy uchodzący za jeden z najpiękniejszych tego rodzaju obiektów w całym kraju).

» Kategorie: Indie | » Tagi: , , , , , , ,

InterContinental Bucharest oraz Valea Viilor

21 października 2009

17InterContinental Bucharest to nazwa hotelu, który – jak sama nazwa wskazuje – znajduje się w Bukareszcie, stolicy Rumunii. Budynek ten charakteryzuje się między innymi tym, że spośród wszystkich hotelarskich obiektów tego rodzaju ten właśnie jest najwyższy. Na wysokość liczy on sobie bowiem dziewięćdziesiąt metrów. Składają się nań dwadzieścia dwa piętra. Hotel ten uważany jest również za jeden z firmowych znaków Bukaresztu. Jego budowa ruszyła w latach sześćdziesiątych minionego stulecia – trwała łącznie trzy lata. Otwarcie hotelu miało natomiast miejsce w rok po ukończeniu jego budowy, a zatem na początku lat siedemdziesiątych. Do dyspozycji gości są tutaj pokoje w liczbie dwustu osiemdziesięciu trzech. Na dwóch ostatnich piętrach zlokalizowane są między innymi pomieszczenia konferencyjne, a także salony odnowy biologicznej, siłownie, basen, jak również wspaniały taras widokowy. Najbardziej luksusowy spośród wszystkich znajdujących się tutaj apartamentów nosi nazwę Apartamentu Imperialnego.

Valea Viilor to nazwa rumuńskiej miejscowości, której szukać należy w Siedmiogrodzie, a mówiąc precyzyjniej – w jego części południowej. W dawnych czasach mieszkali tutaj przede wszystkim Sasi siedmiogrodzcy. Tym, z czego przede wszystkim słynie ta miejscowość jest kościół warowny – tego rodzaju obiekty swego czasu były bardzo charakterystyczne dla Siedmiogrodu. Kościół warowny w Valea Viilor znajduje się na liście dziedzictwa światowego UNESCO – figuruje na niej od kilkunastu już lat. Obiektu szukać należy w centrum tej miejscowości (nie jest ona duża, więc i problemów ze znalezieniem kościoła nie powinno być). Kościół w kształcie znanym takim, jak obecnie powstał na przełomie stuleci piętnastego oraz szesnastego, aczkolwiek pamiętać należy o tym, że pierwszy kościół w tym miejscu powstał jeszcze najprawdopodobniej w stuleciu czternastym. Kościół robi wrażenie – jest to bardzo duży obiekt, ale tylko jednonawowy. Na szczególną uwagę zasługuje zwłaszcza znajdujące się wewnątrz sklepienie sieciowe.

» Kategorie: Rumunia | » Tagi: , , , , ,

Następna strona »

  • Kategorie

  • Wstęp

    W każdym zakątku świata spotkamy innego rodzaju budowle, inny styl, wedle którego tworzone są projekty poszczególnych budynków. Ale przede wszystkim obejrzymy przeróżne historyczne architektoniczne cuda, które stworzone zostały przez ludzi mieszkających w danym regonie kilkadziesiąt czy kilkaset lat temu. To sprawia, iż z historią obcujemy bezpośrednio, nie musimy przeglądać przewodników, czytać historii danego kraju. Albowiem wyraża się ona w murach, budynkach z historią. Namawiamy do tego typu postrzegania architektury, w końcu to o wiele przyjemniejsze niżeli studiowanie historii regionu czy kraju w książkach i encyklopediach.

  • Wpisy